Κώστας Πουπάκης

Τετάρτη 13 Δεκεμβρίου 2017 -

Ελληνικά ηλεκτρονικά καταστήματα

E-mail Εκτύπωση

 

Σύμφωνα με έρευνα που δημοσιεύθηκε πρόσφατα στον ελληνικού τύπο, πάνω από τα μισά ελληνικά ηλεκτρονικά καταστήματα είναι επικίνδυνα για "επιγραμμικές" (on line) συναλλαγές, καθώς δεν διαθέτουν πιστοποίηση από ανεξάρτητο οργανισμό, ενώ παρατηρούνται βασικές παραλείψεις όσον αφορά στην εξυπηρέτηση των καταναλωτών. Επίσης, 55% των ελληνικών ηλεκτρονικών καταστημάτων δεν έχουν εξασφαλίσει για τους καταναλωτές τη δυνατότητα ακύρωσης της παραγγελίας ή αντικατάστασης των προϊόντων και δεν παρέχουν στοιχεία επικοινωνίας σε περίπτωση διαφωνίας ή εναντίωσης. Σημειώνεται ότι οι συνολικές "επιγραμμικές" αγορές των Ελλήνων καταναλωτών θα ανέλθουν, υπό προϋποθέσεις, το 2011 στο 1,5 δις ευρώ, θα παρουσιάσουν δηλαδή αύξηση που ξεπερνά το 80% σε σύγκριση με το 2009.


Ερωτάται η Επιτροπή:

  1. Έχουν περιέλθει σε γνώση της στοιχεία που επιβεβαιώνουν τα πορίσματα της ανωτέρω έρευνας; Ποιοί κανόνες του ενωσιακού κεκτημένου παραβιάζονται εν προκειμένω;
  2. Διαθέτει συγκριτικά στοιχεία σχετικά με την αξιοπιστία των ηλεκτρονικών καταστημάτων στα Κράτη Μέλη της ΕΕ;
  3. Υφίστανται σε άλλα Κράτη Μέλη ανεξάρτητοι οργανισμοί πιστοποίησης; Ποιό είναι το καθεστώτος λειτουργίας τους;
  4. Ποιές βέλτιστες πρακτικές δύναται να προτείνει για την αποτελεσματικότερη προστασία των Ελλήνων "επιγραμμικών" καταναλωτών;

 

alt

 

Social Networks

Με ενδιαφέρει η γνώμη σας

Περιμένω τις απόψεις, προτάσεις, θέσεις σας σε θέματα που σας αφορούν. Είμαι στη διάθεσή σας να αναλάβω δράση για θέματα κοινού ενδιαφέροντος.

Υποβολή ερώτησης