Κώστας Πουπάκης

Πέμπτη 14 Δεκεμβρίου 2017 -

Ακύρωση της κοινωνικής συμφωνίας και των αποτελεσμάτων του κοινωνικού διαλόγου στην Ελλάδα

E-mail Εκτύπωση

 

63462562742491000046BEE381C667054769881FDB21D9E296


Στην απάντηση της γραπτής ερώτησης Ε-012011/2011 με αφορμή την ελαστικοποίηση της αγοράς εργασίας στην Ελλάδα και την αποκέντρωση των συλλογικών διαπραγματεύσεων αναφέρεται, μεταξύ άλλων: "Η Επιτροπή δεσμεύεται να προαγάγει και να υποστηρίξει τον κοινωνικό διάλογο σε ολόκληρη την ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας, σεβόμενη πλήρως την αυτονομία των κοινωνικών εταίρων και την πολυμορφία των εθνικών συστημάτων εργασιακών σχέσεων". Στην Ελλάδα, στο πλαίσιο διαπραγμάτευσης για την κατάρτιση του μνημονίου που θα συνοδεύσει το νέο δάνειο, υπήρξε επίσημη διεξαγωγή κοινωνικού διαλόγου μεταξύ των κοινωνικών εταίρων, καθώς ετέθησαν - inter alia - ζητήματα επαναπροσδιορισμού των κατώτατων ορίων αμοιβών, την ύπαρξη του 13ου και 14ου μισθού και του ύψους των ασφαλιστικών εισφορών και οι κοινωνικοί εταίροι κατέληξαν σε συγκεκριμένες θέσεις. Σύμφωνα, μάλιστα, με την εθνική πρακτική αυτά τα ζητήματα στην Ελλάδα καθορίζονται μέσω συμφωνίας των κοινωνικών εταίρων, έπειτα από ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις και κυρώνονται μέσω της υπογραφής της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας. Στη συνέχεια, όμως, η κυβέρνηση διαφαίνεται να προχωρεί σε νομοθετική ρύθμιση επί αυτών των θεμάτων αγνοώντας τις αποφάσεις των κοινωνικών εταίρων και μάλιστα προς πλήρως αντίθετη κατεύθυνση από αυτή που εξέφρασαν επίσημα ως θέση κατά παράβαση και Διεθνών Συμβάσεων Εργασίας (87,98,122,154).


Με βάση τα παραπάνω ερωτάται η Επιτροπή:

  1. Πιστεύει ότι οι εξελίξεις αυτές συνάδουν με τις αρχές του κοινωνικού διαλόγου και των ελεύθερων συλλογικών διαπραγματεύσεων οι οποίες κατοχυρώνονται στη Συνθήκη; Πώς σκοπεύει η Επιτροπή να προάγει και να υποστηρίξει τον κοινωνικό διάλογο στην Ελλάδα δεδομένων των εξελίξεων που δρομολογούνται υπό το πρίσμα της εκταμίευσης του νέου δανείου;
  2. Η μείωση του κατώτατου μισθού έχει ως αποτέλεσμα οι ετήσιες αποδοχές του συνόλου των εργαζομένων που αμείβονται με αυτόν να βρίσκονται κάτω από το όριο της φτώχειας. Συνάδει το εν λόγω μέτρο με την ευρωπαϊκή δέσμευση για περιορισμό των φτωχών συμπολιτών μας κατά 20 εκατομμύρια με τη Στρατηγική Ευρώπη 2020;
  3. Διαθέτει στοιχεία αναφορικά με τα ποσοστά φτωχών εργαζομένων σε συνάρτηση με το βαθμό αποκέντρωσης των συλλογικών διαπραγματεύσεων; Συγκριτικά σε ποιό σύστημα συλλογικής διαπραγμάτευσης εμφανίζονται πιο επαρκείς οι αμοιβές;
 

Social Networks

Με ενδιαφέρει η γνώμη σας

Περιμένω τις απόψεις, προτάσεις, θέσεις σας σε θέματα που σας αφορούν. Είμαι στη διάθεσή σας να αναλάβω δράση για θέματα κοινού ενδιαφέροντος.

Υποβολή ερώτησης