Κώστας Πουπάκης

Κυριακή 17 Δεκεμβρίου 2017 -

Δυσχερείς οικονομικές και κοινωνικές συνέπειες θα σημάνει η κατάργηση των Οργανισμών Εργατικής Κατοικίας (ΟΕΚ) και Εργατικής Εστίας (ΟΕΕ)

E-mail Εκτύπωση

 

oek


Ο Οργανισμός Εργατικής Εστίας και ο Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας αποτελούν δύο από στους σημαντικότερους φορείς άσκησης κοινωνικής πολιτικής στην Ελλάδα με αποστολή αφενός τη στήριξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων και αφετέρου τη στεγαστική αποκατάσταση των εργαζομένων. Οι πόροι  τους προέρχονται αποκλειστικά από εισφορές εργαζομένων και εργοδοτών και δεν επιβαρύνουν ούτε κατ’ ελάχιστο τον Κρατικό Προϋπολογισμό. Οι δράσεις τους είναι απόλυτα συμβατές με τους κοινωνικούς στόχους της Στρατηγικής «Ευρώπη 2020» και αποκτούν ζωτική σημασία και αναγκαιότητα σήμερα, με τη μετεξέλιξη της οικονομικής κρίσης σε μια βαθιά κοινωνική κρίση. Ταυτόχρονα τα προγράμματα που υλοποιούν έχουν ιδιαίτερη προστιθέμενη αναπτυξιακή αξία καθώς αφορούν σημαντικούς τομείς της πραγματικής οικονομίας όπως η οικοδομική δραστηριότητα, ο τουρισμός, ο επισιτισμός αλλά και ο πολιτισμός. Στο πλαίσιο της κατάρτισης της νέας δανειακής σύμβασης για τη συνέχιση του χρηματοδοτικού προγράμματος προς την Ελλάδα εξετάζεται η κατάργηση των δύο αυτών Οργανισμών ως μέσο για τη μείωση του μη μισθολογικού κόστους.

Σε αυτήν την κατεύθυνση ερωτάται η Επιτροπή:

  • Δεδομένης και της κινητοποίησής της στην πρόληψης του φαινομένου των αστέγων, πώς κρίνει μια ενδεχόμενη κατάργηση των Οργανισμών αυτών που δραστηριοποιούνται στο χώρο της στέγασης  (επιδότηση ενοικίου οικονομικά ασθενεστέρων, χορήγηση στεγαστικών δανείων με ευνοϊκούς όρους, παροχή κατοικιών κ.α), με αποτέλεσμα να οδηγηθούν στο δρόμο χιλιάδες οικογένειες;
  • Στο κείμενο των δεσμεύσεων της Ελλάδας προς τους θεσμικούς της εταίρους αναφέρεται ρητά η δέσμευση προστασίας των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων. Κατά αυτόν τον τρόπο η κατάργηση των δύο αυτών Οργανισμών θα μετακυλήσει το βάρος της κοινωνικής προστασίας στον Κρατικό Προϋπολογισμό, με την αύξηση των κοινωνικών δαπανών π.χ. επιδόματα κ.λπ. με συνέπεια την επιδείνωση της δημοσιονομικής κατάστασης της Ελλάδος. Πώς αντιμετωπίζει αυτήν την εξέλιξη;
  • Συνάδει η κατάργηση της δραστηριότητας των φορέων αυτών με τους στόχους της Στρατηγικής ΕΕ2020 για την αύξηση της απασχόλησης και την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού, καθώς αυτό θα σημάνει και την αναστολή λειτουργίας παιδικών σταθμών που διευκολύνουν την πρόσβαση  γυναικών στην απασχόληση στο πλαίσιο προαγωγής της συμφιλίωσης επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής.
 

Social Networks

Με ενδιαφέρει η γνώμη σας

Περιμένω τις απόψεις, προτάσεις, θέσεις σας σε θέματα που σας αφορούν. Είμαι στη διάθεσή σας να αναλάβω δράση για θέματα κοινού ενδιαφέροντος.

Υποβολή ερώτησης