Κώστας Πουπάκης

Κυριακή 17 Δεκεμβρίου 2017 -

Κατώτατος μισθός και ενίσχυση της απασχόλησης

E-mail Εκτύπωση

 

ergasia


Στην Ελλάδα, έπειτα από προτάσεις/ συστάσεις των εκπροσώπων της Τρόικα, στο πλαίσιο διαπραγματεύσεων για την κατάρτιση του δευτέρου μνημονίου αποφασίστηκε η δρομολόγηση  νομοθετικής ρύθμισης που μεταξύ άλλων προβλέπει τη μείωση του κατώτατου μισθού, αγνοώντας ότι το απότοκο των ελεύθερων συλλογικών διαπραγματεύσεων μεταξύ των κοινωνικών εταίρων κινείτο προς την αντίθετη κατεύθυνση (ομοφωνία μεταξύ των εργοδοτικών οργανώσεων και των εκπροσώπων των εργαζομένων για τη διατήρηση της κατώτατης προβλεπόμενης αμοιβής). Διαφαίνεται μάλιστα ότι το εν λόγω μέτρο λαμβάνεται με την πρόφαση ότι θα εξυπηρετήσει την αύξηση της ανταγωνιστικότητας της χώρας, τη διατήρηση της απασχόλησης και την καταπολέμηση της ανεργίας καθώς και - σε συνδυασμό με τη μείωση του μη μισθολογικού κόστους - την πάταξη της εισφοροδιαφυγής.


Δεδομένου ότι ήδη το τελευταίο διάστημα έχει δρομολογηθεί ελαστικοποίηση της ελληνικής αγοράς εργασίας  και βίαιη αποκέντρωση των συλλογικών διαπραγματεύσεων σε επιχειρησιακό και επίπεδο - σε πλήρη αντίθεση με την εθνική παράδοση, ερωτάται η Επιτροπή:

  1. Ποιά η σχέση μεταξύ επιπέδου ανεργίας και ύψους του κατώτατου μισθού, μελετώντας τις αγορές εργασίας των κρατών μελών της ΕΕ; Σε τι επίπεδα βρίσκεται ο κατώτατος μισθός σε κράτη που εμφανίζουν τη χαμηλότερη και την υψηλότερη ανεργία αντίστοιχα, στο πλαίσιο της ευρωζώνης;
  2. Σε ποιές χώρες της ΕΕ εμφανίζονται τα μεγαλύτερα ποσοστά ευέλικτων μορφών απασχόλησης και ποιά τα ποσοστά ανεργίας των χωρών αυτών; Πιστεύει η Επιτροπή ότι η ευελιξία με ασφάλεια εφαρμόζεται επαρκώς στα κράτη μέλη; Η flexicurity απετέλεσε επαρκές όπλο απέναντι στην κρίση της απασχόλησης την οποία διέρχεται η Ένωση γενικότερα αλλά και κάποια κράτη μέλη ειδικότερα;
  3. Ποιές χώρες στην ευρωζώνη διαθέτουν κατώτατο μισθό χαμηλότερο από αυτό της Ελλάδας; Διαθέτουν οι χώρες αυτές εργαλεία προάσπισης από τη φτώχεια γενικότερα και ειδικότερα τη φτώχεια στην εργασία, όπως σύστημα ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος, κάτι το οποίο δε διαθέτει η Ελλάδα;
  4. Υπάρχει σχέση μεταξύ αδήλωτης εργασίας και κατώτατων αμοιβών, ποιά η κατάταξη των κρατών μελών αναφορικά με τα ποσοστά μαύρης εργασίας που παρουσιάζουν καθώς και το επίπεδο κατώτατου μισθού τους;  

alt

 

Social Networks

Με ενδιαφέρει η γνώμη σας

Περιμένω τις απόψεις, προτάσεις, θέσεις σας σε θέματα που σας αφορούν. Είμαι στη διάθεσή σας να αναλάβω δράση για θέματα κοινού ενδιαφέροντος.

Υποβολή ερώτησης