Κώστας Πουπάκης

Τρίτη 12 Δεκεμβρίου 2017 -

Kαθεστώς προσυνταξιοδοτικής διαθεσιμότητας

E-mail Εκτύπωση

efedria


Στα πλαίσια του Μεσοπρόθεσμου Σχεδίου Δημοσιονομικής πολιτικής, η Ελλάδα υιοθέτησε τον Νοέμβριο του 2011 τον ν.4042/2011 σύμφωνα με το άρθρο 33 του οποίου υπάλληλοι του Δημοσίου που είχαν συμπληρώσει 33 έτη υπηρεσίας και το 53ο έτος της ηλικίας τους εντάσσονται σε καθεστώς προσυνταξιοδοτικής διαθεσιμότητας, με καταβολή του 50% των βασικών αποδοχών τους και απομακρύνονται από την εργασία τους. Με δεδομένο, ότι η Οδηγία 2000/78/ΕΚ για τη διαμόρφωση γενικού πλαισίου για την ίση μεταχείριση στην απασχόληση και στην εργασία, απαγορεύει διακρίσεις λόγω ηλικίας, ερωτάται η Επιτροπή:

  1. Εάν η ανωτέρω εθνική νομοθεσία θεωρείται συμβατή με το κοινοτικό δίκαιο;
  2. Ποια μέτρα προτίθεται να λάβει για την εξασφάλιση της συμμόρφωσης του Κράτους – μέλους προς την ανωτέρω Οδηγία;

 

Social Networks

Με ενδιαφέρει η γνώμη σας

Περιμένω τις απόψεις, προτάσεις, θέσεις σας σε θέματα που σας αφορούν. Είμαι στη διάθεσή σας να αναλάβω δράση για θέματα κοινού ενδιαφέροντος.

Υποβολή ερώτησης