Κώστας Πουπάκης

Τρίτη 12 Δεκεμβρίου 2017 -

Μνημόνιο Οικονομικής και Χρηματοπιστωτικής πολιτικής

E-mail Εκτύπωση

 

vouli


Στις 12.2.2012 η Ελληνική Βουλή ψήφισε τον ν. 4046/2012 «Έγκριση των Σχεδίων Συμβάσεων Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Κ.Τ.Λ.), της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του Μνημονίου Συνεννόησης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη μείωση του δημοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονομίας». Μεταξύ των παραρτημάτων του εν λόγω νόμου συμπεριλαμβάνεται και το Μνημόνιο Οικονομικής και Χρηματοπιστωτικής πολιτικής, στο οποίο περιγράφονται αναλυτικά οι επιμέρους δεσμεύσεις της Ελληνικής Κυβέρνησης για την πρόοδο του προγράμματος. Με δεδομένο, ότι η Επιτροπή συμμετέχει στην Τρόικα, με την οποία διεξάγονται οι διαπραγματεύσεις της Κυβέρνησης, ερωτάται η Επιτροπή:

  1. Βάσει ποιων στοιχείων έχει συνταχθεί το εν λόγω μνημόνιο, ποιος τα εισέφερε στην διαδικασία διαπραγμάτευσης (Τρόικα ή Ελληνική Κυβέρνηση) και με ποιον τρόπο επιβεβαιώθηκε η αξιοπιστία των εν λόγω στοιχείων;
  2. Δεδομένης της εκτεταμένης φιλολογίας περί των απαιτήσεων της Τρόικα σχετικά με τα μέτρα που εισάγονται στο Μνημόνιο, ποιες είναι οι πηγές πληροφόρησης της Επιτροπής σχετικά με τις ισχύουσες στην Ελλάδα νομικές ρυθμίσεις αλλά και πραγματικές συνθήκες σε όλους του επίμαχους τομείς που καλύπτονται από το Μνημόνιο;
  3. Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων της Τρόικα με τους αρμόδιους υπουργούς για τη διαμόρφωση του Μνημονίου, τηρήθηκαν πρακτικά και εάν ναι ποιο το περιεχόμενο αυτών;
  4. Ποιος έχει την ευθύνη διαμόρφωσης των τελικών κειμένων, που επισυνάπτονται ως Παραρτήματα στον ν. 4046/2012;
 

Social Networks

Με ενδιαφέρει η γνώμη σας

Περιμένω τις απόψεις, προτάσεις, θέσεις σας σε θέματα που σας αφορούν. Είμαι στη διάθεσή σας να αναλάβω δράση για θέματα κοινού ενδιαφέροντος.

Υποβολή ερώτησης