Κώστας Πουπάκης

Πέμπτη 14 Δεκεμβρίου 2017 -

Ποσοστά Μακροχρόνιας Ανεργίας στα Κράτη Μέλη

E-mail Εκτύπωση

 

oaed1


Η ερώτηση του Κώστα Πουπάκη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Χωρίς αμφιβολία η μακροχρόνια ανεργία αποτελεί την πιο επώδυνη εκδοχή της ανεργίας, καθώς βρίσκεται σε ευθεία σχέση με φαινόμενα φτώχειας, κοινωνικού αποκλεισμού αλλά και απώλειας επαγγελματικών δεξιοτήτων, που υπονομεύουν ακόμη περισσότερο την πρόσβαση στην απασχόληση. Τα άτομα που είτε δεν μπορούν να εισαχθούν στην αγορά εργασίας είτε παραμένουν έξω από αυτήν για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα αντιμετωπίζουν σημαντικά ζητήματα αναφορικά με την επιβίωσή τους, την ιατροφαρμακευτική τους περίθαλψη και την υγειονομική κάλυψη των προστατευόμενων μελών, ενώ παράλληλα βρίσκονται μακριά από τις επιστημονικές και τεχνολογικές εξελίξεις της ειδικότητάς τους. Η συνεχιζόμενη αύξηση της ανεργίας στην ΕΕ συνδυάζεται τόσο με την άνοδο του ποσοστού των μακροχρόνια ανέργων όσο και με την επιμήκυνση του χρόνου παραμονής στο «εργασιακό περιθώριο».

Σε αυτό το πλαίσιο ερωτάται η Επιτροπή:

  • Διαθέτει συγκεντρωτικά στοιχεία για το ποσοστό των μακροχρόνια ανέργων στα κράτη-μέλη και τους μέσους όρους του χρονικού διαστήματος παραμονής εκτός εθνικής αγοράς εργασίας;
  • Με δεδομένους τους διακηρυγμένους στόχους της ΕΕ 2020 για μείωση του ποσοστού της φτώχειας και αύξηση της απασχολησιμότητας, σκοπεύει να αναλάβει συμπληρωματικές δράσεις υπέρ των μακροχρόνια ανέργων; Αν ναι, προς ποιά κατεύθυνση;
  • Στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού εξαμήνου με ποιό τρόπο μπορεί να διασφαλιστεί ότι η δημοσιονομική εξυγίανση δεν επιτυγχάνεται σε βάρος της απασχόλησης και ότι προάγεται η ανάπτυξη; Πώς αυτό μπορεί να υλοποιηθεί για κράτη μέλη όπως η Ελλάδα όπου δε δίδονται κατευθύνσεις πέραν αυτές του μνημονίου;
  • Προτίθεται να δώσει κατευθυντήριες γραμμές στα κράτη-μέλη προκειμένου να ενισχυθεί το πλέγμα της υγειονομικής κάλυψης των μακροχρόνια ανέργων και των προστατευόμενων μελών τους;
  • Δεδομένου του κεντρικού ρόλου που διαδραματίζουν τα διαρθρωτικά ταμεία αναφορικά με την προαγωγή της απασχόλησης, την καταπολέμηση της φτώχειας αλλά και των δεσμεύσεων στο πλαίσιο της στρατηγικής ΕΕ2020, ποιό είναι το σκεπτικό της πίσω από την επέκταση της μακροοικονομικής αιρεσιμότητας; Μήπως κάτι τέτοιο τελικώς λειτουργήσει σε βάρος των ευάλωτων ευρωπαίων πολιτών (αστέγων, ανέργων κ.λπ.);

alt

 

 

Social Networks

Με ενδιαφέρει η γνώμη σας

Περιμένω τις απόψεις, προτάσεις, θέσεις σας σε θέματα που σας αφορούν. Είμαι στη διάθεσή σας να αναλάβω δράση για θέματα κοινού ενδιαφέροντος.

Υποβολή ερώτησης