Κώστας Πουπάκης

Πέμπτη 23 Νοεμβρίου 2017 -

Διακύμανση ποσοστών απορροφητικότητας στο ΕΣΠΑ τη διετία 2010-2011

E-mail Εκτύπωση

 

ESPA

Αναντίρρητα το ΕΣΠΑ αποτελεί ένα από τα βασικότερα αναπτυξιακά εργαλεία. Ο ρόλος του είτε στην ανάσχεση της ύφεσης είτε στη μεγέθυνση της παραγωγικής δραστηριότητας γίνεται ακόμη πιο κομβικός στις χώρες που εφαρμόζουν προγράμματα δημοσιονομικής σταθερότητας, καθώς συνδέεται άμεσα με την τόνωση της ρευστότητας και κατ’ επέκταση τη στήριξη της πραγματικής οικονομίας και της απασχόλησης.


Σε αυτό το πλαίσιο και με δεδομένη τη συρρίκνωση του ΑΕΠ ή τη στασιμότητα που καταγράφεται σε αρκετά κράτη-μέλη ερωτάται η Επιτροπή:

  • Διαθέτει στοιχεία για τη μεταβολή του ποσοστού απορροφητικότητας στο ΕΣΠΑ στα κράτη-μέλη την τελευταία διετία και κυρίως στις χώρες που βρίσκονται σε ύφεση ή εμφανίζουν σημαντικά δημοσιονομικά προβλήματα;
  • Υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία για το ύψος των λεγόμενων «νεκρών εντάξεων», δηλαδή έργων που ενώ παραμένουν ενταγμένα στο ΕΣΠΑ για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 6 μηνών δεν έχει ξεκινήσει η διαδικασία δημοπράτησής τους;
  • Επεξεργάζεται ή σκοπεύει να διενεργήσει σε συνεργασία με Πανεπιστημιακά Ιδρύματα και επιστημονικούς φορείς των κοινωνικών εταίρων εξειδικευμένες μελέτες σχετικά με τις βασικότερες αιτίες τόσο της χαμηλής απορροφητικότητας και των σημαντικών καθυστερήσεων όσο και της περιορισμένης συμμετοχής στα υπό διενέργεια Προγράμματα;
  • Προτίθεται να προωθήσει την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των κρατών-μελών προκειμένου να αναδειχθούν οι πλέον αποτελεσματικές μέθοδοι και τα ενδεδειγμένα σχέδια δράσης για την ενίσχυση της απορροφητικότητας;

alt

 

Social Networks

Με ενδιαφέρει η γνώμη σας

Περιμένω τις απόψεις, προτάσεις, θέσεις σας σε θέματα που σας αφορούν. Είμαι στη διάθεσή σας να αναλάβω δράση για θέματα κοινού ενδιαφέροντος.

Υποβολή ερώτησης