Κώστας Πουπάκης

Δευτέρα 20 Νοεμβρίου 2017 -

Προαγωγή της γυναικείας απασχόλησης ως μέσο διασφάλισης της οικονομικής ανάκαμψης

E-mail Εκτύπωση

30acc056eefaa17655fb482e0f42c3aa L

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας το μισθολογικό κενό μεταξύ ανδρών και γυναικών εξακολουθεί να ξεπερνά το 16%, ενώ σε κάποιες χώρες μπορεί να φτάσει το 22% ή και το 27% (Ελλάδα και Εσθονία αντίστοιχα). Με βάση τους επιμέρους στόχους, όπως εκπονήθηκαν στο πλαίσιο των κατευθυντηρίων γραμμών για την απασχόληση, αναγκαία συνθήκη προκειμένου να επιτευχθεί η ανάκαμψη και η διασφάλιση της βιωσιμότητας των δημοσίων οικονομικών - συμπεριλαμβανομένων και των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης- είναι η ενίσχυση της πρόσβασης των γυναικών στην αγορά εργασίας, μέσα από την απασχόληση σε ποιοτικές και αξιοπρεπείς θέσεις εργασίας.


Σε αυτό το πλαίσιο ερωτάται η Επιτροπή:

  1. Ποιά τα ποσοστά γυναικών που απασχολούνται σε ευέλικτες μορφές απασχόλησης ανά κράτος μέλος και ποιά τα ποσοστά γυναικών φτωχών εργαζομένων;
  2. Διαθέτει στοιχεία αναφορικά με τα ποσοστά ανασφάλιστης γυναικείας απασχόλησης;
  3. Ποιές είναι οι επίσημες αιτίες για το έντονο μισθολογικό χάσμα που παρατηρείται μεταξύ των δύο φύλων καθώς επίσης και για τα χαμηλά ποσοστά γυναικείας απασχόλησης;
  4. Ποιά τα ποσοστά απορρόφησης ευρωπαϊκών κονδυλίων με σκοπό την προώθηση της συμφιλίωση επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής ανά κράτος μέλος; Ποιές οι επιδόσεις των κρατών μελών αναφορικά με τη διαθεσιμότητα και της ποιότητα των δομών παιδικής φροντίδας;
  5. Οι περικοπές των κοινωνικών δαπανών (μειώσεις επιδομάτων μητρότητας, περιορισμός κρατικών δομών φροντίδας κ.λπ.) έχουν επηρεάσει τη γυναικεία απασχόληση; Υπάρχουν σχετικά στοιχεία για τις χώρες που έχουν υιοθετήσει ένα πρόγραμμα αυστηρής δημοσιονομικής λιτότητας όπως η Ελλάδα, η Πορτογαλία, η Ιταλία κ.λπ.;

alt

 

Social Networks

Με ενδιαφέρει η γνώμη σας

Περιμένω τις απόψεις, προτάσεις, θέσεις σας σε θέματα που σας αφορούν. Είμαι στη διάθεσή σας να αναλάβω δράση για θέματα κοινού ενδιαφέροντος.

Υποβολή ερώτησης