Κώστας Πουπάκης

Πέμπτη 14 Δεκεμβρίου 2017 -

Ιδρύματα πρόνοιας σε κίνδυνο εξαιτίας της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα

E-mail Εκτύπωση

 

Ερώτηση των ευρωβουλευτών Κ. Πουπάκη και Γ. Παπανικολάου


Εκτιμάται ότι περίπου 40 ιδρύματα πρόνοιας στην Ελλάδα βρίσκονται σε δυσχερή οικονομική θέση και απειλούνται να κλείσουν λόγω ελλιπούς χρηματοδότησης. Συγκεκριμένα, οι εν λόγω φορείς, που λειτουργούν ως Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, χρηματοδοτούνται κατά 30 %-40 % από τον κρατικό προϋπολογισμό, 5 % από δωρεές και συμμετοχή σε ευρωπαϊκά προγράμματα και το υπόλοιπο ποσοστό καλύπτεται από τα ασφαλιστικά ταμεία. Καθώς τόσο ο κρατικός προϋπολογισμός όσο και τα ασφαλιστικά ταμεία βρίσκονται υπό ισχυρή δημοσιονομική πίεση εξαιτίας της οικονομικής κρίσης στην χώρα, εκτιμάται ότι οι φορείς αυτοί τελούν υπό αναστολή λειτουργίας ή ακόμη απειλούνται με οριστικό κλείσιμο. Σημειώνεται ότι μία τέτοια εξέλιξη θα έχει ως αποτέλεσμα να βρεθούν χωρίς προστασία 15 χιλιάδες άτομα με νοητική υστέρηση, αυτισμό, σύνδρομο Down, εγκεφαλική παράλυση, βαριές και πολλαπλές αναπηρίες, τα οποία σήμερα απασχολούνται και εκπαιδεύονται στα κέντρα ημέρας ή διαμένουν στα οικοτροφεία. Τονίζεται επίσης ότι για το τρέχον έτος έχουν καταβληθεί μόνο 6,5 εκατομμύρια ευρώ για την λειτουργία των φορέων αυτών, αν και είχαν προϋπολογισθεί 19 εκατ. ευρώ.


Ερωτάται η Επιτροπή:

 

  1. Σύμφωνα με τα στοιχεία που συλλέγει από τα κράτη μέλη, ποιο είναι το ύψος των πόρων από τα διαρθρωτικά ταμεία, τα οποία η Ελλάδα για το 2011 δήλωσε πως αξιοποιεί για την χρηματοδότηση φορέων κοινωνικής πρόνοιας στην χώρα;
  2. Καθώς η κοινοτική συμμετοχή στον συγκεκριμένο τομέα είναι χαμηλή (κάτω από το 5 %), είναι εφικτός ο επανακαθορισμός εθνικών προτεραιοτήτων ώστε να αξιοποιηθούν μέσα από τα επιχειρησιακά προγράμματα της χώρας ευρωπαϊκοί πόροι γι’ αυτόν τον σκοπό;

alt

 

 

Social Networks

Με ενδιαφέρει η γνώμη σας

Περιμένω τις απόψεις, προτάσεις, θέσεις σας σε θέματα που σας αφορούν. Είμαι στη διάθεσή σας να αναλάβω δράση για θέματα κοινού ενδιαφέροντος.

Υποβολή ερώτησης