Κώστας Πουπάκης

Τετάρτη 13 Δεκεμβρίου 2017 -

Αποδοτικότητα συλλογής εσόδων από ΦΠΑ στην Ελλάδα

E-mail Εκτύπωση

 

fpa


Η ερώτηση του Κώστα Πουπάκη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Σύμφωνα με την πρόσφατα δημοσιοποιημένη «Έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδος για τη Νομισματική Πολιτική 2011-2012», η φορολογική αποδοτικότητα του ΦΠΑ (VAT tax efficiency) μειώθηκε από το 0.51% για το 2008 (Έκθεση του ΟΟΣΑ) στο 0.45% για το 2011. Η πτώση αυτή του δείκτη αποδοτικότητας στη συλλογή εσόδων από ΦΠΑ συνεπάγεται μειωμένες εισπράξεις για το Δημόσιο σε μια περίοδο που έχει ουσιαστικά εξαντληθεί η φοροδοτική ικανότητα των Ελλήνων πολιτών. Ως βασικοί παράγοντες της εν λόγω εξέλιξης αναφέρονται η ανεπάρκεια του φοροεισπρακτικού-φοροελεγκτικού μηχανισμού καθώς και η εκτεταμένη φοροδιαφυγή. Σημαντική διαφοροποίηση στο φορολογικό καθεστώς μεταξύ του 2008 και του 2011 αποτελούν και οι αυξήσεις των συντελεστών ΦΠΑ το 2010 από το 19 στο 23% και από το 9 στο 13%.


Με δεδομένη και την γενικότερη οικονομική παραδοχή για ευθεία διασύνδεση της φοροδιαφυγής με τις διακυμάνσεις των φορολογικών συντελεστών -ειδικότερα στις περιπτώσεις που δεν υπάρχει αξιόπιστος φοροελεγκτικός μηχανισμός-, ερωτάται η Επιτροπή:

  • Με βάση τα παραπάνω στοιχεία και ως μέλος της Τρόικα, επεξεργάζεται ή πρόκειται να επεξεργαστεί ένα σχέδιο αποκλιμάκωσης των συντελεστών ΦΠΑ που ενδέχεται να ενισχύσει σημαντικά τα δημόσια έσοδα -μέσω της αύξησης της αποδοτικότητας συλλογής εσόδων από ΦΠΑ- ανακουφίζοντας παράλληλα την αγορά και την πραγματική οικονομία;
  • Διαθέτει στατιστικά στοιχεία για τα ποσοστά αποδοτικότητα της συλλογής εσόδων από ΦΠΑ στα κράτη-μέλη και τη διακύμανσή τους ανάλογα με την εξέλιξη των τιμών του ΦΠΑ;
  • Προτίθεται να προωθήσει την ανταλλαγή βέλτιστών πρακτικών μεταξύ των κρατών μελών σε θέματα που σχετίζονται με την αποτελεσματικότητα των φοροελεγκτικών και φοροεισπρακτικών μηχανισμών;

alt

 

Social Networks

Με ενδιαφέρει η γνώμη σας

Περιμένω τις απόψεις, προτάσεις, θέσεις σας σε θέματα που σας αφορούν. Είμαι στη διάθεσή σας να αναλάβω δράση για θέματα κοινού ενδιαφέροντος.

Υποβολή ερώτησης