Κώστας Πουπάκης

Δευτέρα 23 Οκτωβρίου 2017 -

Η ελληνική γραφειοκρατία τροχοπέδη για την επιχειρηματική δραστηριότητα

E-mail Εκτύπωση

 

bureac


Η ερώτηση του Κώστα Πουπάκη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Η γραφειοκρατία και η αναποτελεσματική δημόσια διοίκηση αποτελούν σήμερα το μεγαλύτερο εμπόδιο για την ανάπτυξη ενός κράτους μέσω της υγιούς και ανταγωνιστικής επιχειρηματικότητας, της εξωστρέφειας και της διαφάνειας. Δυστυχώς στην Ελλάδα παρά τη μικρή βελτίωση που έχει σημειωθεί το τελευταίο διάστημα, παρόλα αυτά τα δεδομένα παραμένουν αρνητικά, λειτουργώντας αποτρεπτικά τόσο σε επίπεδο δημιουργίας νέων επιχειρηματικών ευκαιριών και θέσεων εργασίας, όσο και προσέλκυσης επενδύσεων αλλά και απορρόφησης των κοινοτικών κονδυλίων του ΕΣΠΑ.


Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση της Παγκόσμιας Τράπεζας “Doing Business 2012” η Ελλάδα κατέχει την 135η θέση στο σύνολο 183 κρατών στην κατάταξη “Starting a Business”, ενώ σύμφωνα με την έκθεση προόδου για το 2011, στην Ελλάδα απαιτούνται 5 ημέρες στα χαρτιά -μήνες στην πραγματικότητα- βάσει των δικαιολογητικών και των διοικητικών διαδικασιών που απαιτούνται καθώς και 910 ευρώ για την σύσταση μιας μικρής νέας επιχείρησης, ενώ αντίστοιχα στην Ευρωπαϊκή Ένωση απαιτούνται 7 ημέρες και συνολικό κόστος 399 ευρώ. Δεδομένου ότι η ελληνική οικονομία εισέρχεται στο 5ο έτος ύφεσης, τα στοιχεία της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου δείχνουν ότι μόνο το 2011 έκλεισαν 68.000 μικρές επιχειρήσεις ενώ για το τρέχον έτος ήδη 63.000 επιχειρήσεις βρίσκονται στο «κόκκινο», η δημιουργία του κατάλληλου εδάφους για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας είναι κάτι περισσότερο από κρίσιμη,ερωτάται η Επιτροπή:

  1. Ποιά η πολιτική της ΕΕ στα κράτη μελή για τη μείωση του ετήσιου φόρτου των επιχειρήσεων από τις γραφειοκρατικές διατυπώσεις που προέρχονται τόσο από την η ευρωπαϊκή νομοθεσία όσο και από τις σχετικές εθνικές νομοθεσίες;
  2. Σε τί ποσοστό επί του ΑΕΠ ανέρχεται το διοικητικό κόστος της γραφειοκρατίας σε κάθε κράτος μέλος ξεχωριστά;
  3. Διαθέτει στοιχεία σχετικά με τον αριθμό νέων επιχειρήσεων που ιδρύθηκαν την τελευταία 2τία συνολικά στην ΕΕ, αλλά και ανά κράτος-μέλος ξεχωριστά;
  4. Αναφορικά με το πρόγραμμα δράσης για τη μείωση του διοικητικού φόρτου για τις επιχειρήσεις και τον στόχο που ετέθη στο εαρινό Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του 2007 για μείωση του διοικητικού φόρτου κατά 25% μέχρι το 2012, σε ποιο στάδιο βρισκόμαστε σήμερα; υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία σχετικά με τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης διαδικασίας; Ποιοι ήταν οι εθνικοί στόχοι που είχαν θέσει τα κράτη μέλη, σε ποια από αυτά επιτεύχθηκε το επιθυμητό αποτέλεσμα και με ποιο τρόπο;

alt

 

Social Networks

Με ενδιαφέρει η γνώμη σας

Περιμένω τις απόψεις, προτάσεις, θέσεις σας σε θέματα που σας αφορούν. Είμαι στη διάθεσή σας να αναλάβω δράση για θέματα κοινού ενδιαφέροντος.

Υποβολή ερώτησης