Κώστας Πουπάκης

Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου 2017 -

Νέο Ταμείο Εγγυήσεων για το ΕΣΠΑ στην Ελλάδα

E-mail Εκτύπωση

 

ESPA

Η ερώτηση του Κώστα Πουπάκη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Στις 21 Μαρτίου 2012, ύστερα από διαπραγματεύσεις μεταξύ της Ελληνικής Κυβέρνησης, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) υπογράφηκε η σύσταση του Ταμείου Εγγυήσεων για τις ελληνικές Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις. Το εν λόγω Ταμείο προβλέπεται να αποτελείται από πόρους του ΕΣΠΑ, συνολικού ύψους 500 εκατ. ευρώ, οι οποίοι με αντίστοιχη μόχλευση από την  ΕΤΕπ με σχέση 1:2, θα παρέχουν ρευστότητα στην ελληνική αγορά τουλάχιστον 1δις ευρώ μέχρι το τέλος του 2013. Στο ποσό αυτό θα προστεθούν συμπληρωματικά και 440εκ. ευρώ που έχουν συμφωνηθεί με την ΕΤΕπ υπό την εγγύηση του ελληνικού Δημοσίου. Συνολικά, στόχος είναι μέχρι το τέλος 2015 να διοχετευθούν στις ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις πόροι ύψους τουλάχιστον 1,44 δισ. ευρώ. Επιπλέον, αυτό το χρηματοδοτικό προϊόν πρόκειται να συμπληρωθεί, από ελληνικής πλευράς, με ένα νέο εγγυοδοτικό προϊόν ύψους 150εκ. ευρώ προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις από πόρους επίσης του ΕΣΠΑ, το οποίο θα δοθεί μέσω του ΕΤΕΑΝ. Μέχρι στιγμής, διατίθενται ήδη αρκετοί πόροι μέσω άλλων Ταμείων χαρτοφυλακίου του ΕΣΠΑ, όπως το Ταμείο Επιχειρηματικότητας (ΕΤΕΑΝ), το “Εξοικονομώ κατ’ Οίκον”, το JEREMIE και το ΕΝΑΛΙΟ στα οποία έχουν τοποθετηθεί πάνω από 1δις ευρώ ήδη, ενώ αναλογικά ελάχιστη ρευστότητα έχει διοχετευθεί στις σχετικές αγορές.


Σύμφωνα με τα παραπάνω ερωτάται η Επιτροπή:

  1. Από ποια Επιχειρησιακά Προγράμματα προβλέπεται να προέλθουν οι πόροι για το Ταμείο Εγγυήσεων; Έχει στην διάθεσή της η Επιτροπή τους πλέον επικαιροποιημένους χρηματοδοτικούς πίνακες τους ΕΣΠΑ και των Προγραμμάτων του.
  2. Για πόσο διάστημα προβλέπεται να παραμείνουν δεσμευμένοι στο Ταμείο Εγγυήσεων οι πόροι που θα εισφέρει το ΕΣΠΑ; Θα απελευθερωθούν εγκαίρως ώστε να επαναξιοποιηθούν από τα Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ, ή η μόχλευση που θα δώσει η ΕΤΕπ ουσιαστικά θα υπερκαλύπτει τα ποσά ώστε το 2015 να ικανοποιείται η σχέση μόχλευσης 1:2;
  3. Πότε ακριβώς θα θεωρηθεί από την Ε. Επιτροπή πως οι πόροι που θα εισφέρει το ΕΣΠΑ στο Ταμείο Εγγυήσεων έχουν απορροφηθεί πλήρως, έτσι ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος απώλειας των πόρων αυτών στο τέλος της προγραμματικής περιόδου; Έχει υπάρξει σχετική διευκρίνιση;
  4. Τι μέτρα έχει λάβει η Ελληνική πλευρά για την επίσπευση της πενιχρής, τα τελευταία δύο έτη, διοχέτευσης στην αγορά των πόρων των έως τώρα συσταθέντων Ταμείων χαρτοφυλακίου, ιδίως του ΕΤΕΑΝ, επίσης για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις;

alt

 

Social Networks

Με ενδιαφέρει η γνώμη σας

Περιμένω τις απόψεις, προτάσεις, θέσεις σας σε θέματα που σας αφορούν. Είμαι στη διάθεσή σας να αναλάβω δράση για θέματα κοινού ενδιαφέροντος.

Υποβολή ερώτησης