Κώστας Πουπάκης

Πέμπτη 14 Δεκεμβρίου 2017 -

Αύξηση κινητοποιήσεων και μέτρα ακραίας λιτότητας

E-mail Εκτύπωση

 

sigkentroseis


Η κρίση ανέδειξε και επέτεινε τις δημοσιονομικές ανισορροπίες των κρατών μελών της ΕΕ κινητοποιώντας ένα κύμα πολιτικών ακραίας λιτότητας στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες που περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την περαιτέρω ελαστικοποίηση των αγορών εργασίας, οριζόντιες μειώσεις μισθών και συντάξεων, περικοπές κοινωνικών δαπανών, αύξηση της φορολογίας κ.λπ. Σύμφωνα με τη μέχρι σήμερα πρακτική φαίνεται να επιδιώκεται - σε επίπεδο κρατών μελών - η δημοσιονομική εξυγίανση χωρίς, σε πολλές περιπτώσεις, να λαμβάνονται ταυτόχρονα τα απαραίτητα μέτρα για τη διαφύλαξη της κοινωνικής συνοχής και επάρκειας, σημειώνονται ολοένα και περισσότερες έντονες και πολυπληθείς κινητοποιήσεις πολιτών εναντίον των μονόπλευρων προγραμμάτων αυστηρής λιτότητας, που δημιουργούν προσχώματα στην απρόσκοπτη λειτουργία της εμπορικής δραστηριότητας με δυσμενείς συνέπειες για την πραγματική οικονομία και τις περιοχές όπου λαμβάνουν χώρα.


Σε αυτό το πλαίσιο και με άξονα την καθολική προσπάθεια για ενίσχυση της ευρωπαϊκής συνείδησης των πολιτών ερωτάται η Επιτροπή:

  1. Λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικονομική στρατηγική των κρατών μελών σε σημαντικό βαθμό συνδιαμορφώνεται σε επίπεδο ΕΕ (οικονομική διακυβέρνηση), πώς έχει επηρεαστεί η άποψη των πολιτών για την Ένωση και αυτά που πρεσβεύει σε ιδεολογικό, κοινωνικό, πολιτικό επίπεδο; Ποιά τα σχετικά μηνύματα - συμπεράσματα της ευρωπαϊκής κοινής γνώμης σύμφωνα με τις πιο πρόσφατες σφυγμομετρήσεις;
  2. Δεδομένου του ιδιαίτερου ρόλου των δημοσιογράφων να καλύπτουν και να επικοινωνούν τα γεγονότα, σε αρκετές περιπτώσεις υπάρχουν καταγγελίες για βίαιη μεταχείριση εκπροσώπων του τύπου αποκλειστικά και μόνο λόγω της ιδιότητάς τους. Σε ποιά κράτη μέλη έχουν σημειωθεί σχετικές καταγγελίες, υπάρχει κάποια χρονική διασύνδεση με την εμφάνιση της κρίσης;

alt

 

Social Networks

Με ενδιαφέρει η γνώμη σας

Περιμένω τις απόψεις, προτάσεις, θέσεις σας σε θέματα που σας αφορούν. Είμαι στη διάθεσή σας να αναλάβω δράση για θέματα κοινού ενδιαφέροντος.

Υποβολή ερώτησης