Κώστας Πουπάκης

Πέμπτη 23 Νοεμβρίου 2017 -

Οι αρνητικές συνέπειες της άναρχης εξάπλωσης των ευέλικτων μορφών απασχόλησης στην αύξηση της φτώχειας και τη βιωσιμότητα των ασφαλιστικών συστημάτων

E-mail Εκτύπωση

 

aporrithmisi


Η ερώτηση του Κώστα Πουπάκη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή


Η μείωση της ανεργίας και η αύξηση της απασχολησιμότητας υπήρξε η κεντρική επιχειρηματολογία των υποστηρικτών της διάδοσης των ευέλικτων μορφών απασχόλησης ακόμη και των πιο ακραίων μορφών εργασιακής επισφάλειας. Σύμφωνα με τα πρόσφατα στοιχεία της Eurostat, η ανεργία στην Ευρώπη ξεπερνά το 10.2% και στην Ευρωζώνη το 10.8% -σημειώνοντας αρνητικό ιστορικό ρεκόρ από την ίδρυσή της- γεγονός που καταδεικνύει τη «χαμηλή συνεισφορά» της ευελι(ξα)σφάλειας ακόμη και στη διατήρηση των υφιστάμενων θέσεων εργασίας. Οι ευέλικτες μορφές απασχόλησης, με μισθούς που σε πολλές χώρες βρίσκονται κάτω από τα εθνικά όρια φτώχειας, λειτουργούν -σε όλη τη διάρκεια της κρίσης- ως μέσο υποκατάστασης της πλήρους εργασίας και όχι ως «προπομπός» γι’αυτήν στερώντας αφενός τις όποιες δυνατότητες εξειδίκευσης και σταδιοδρομίας, καθώς βασίζονται στη λογική της περιορισμένης άσκησης της επαγγελματικής δραστηριότητας, και αφετέρου κρίσιμους πόρους από τα ασφαλιστικά ταμεία λόγω της επακόλουθης μείωσης των εισφορών.


Σε αυτήν την κατεύθυνση ερωτάται η Επιτροπή:

  1. Με δεδομένους τους διακηρυγμένους στόχους της ΕΕ για μείωση της φτώχειας (συμπεριλαμβανομένου και του φαινομένου των φτωχών εργαζομένων) και διασφάλισης αξιοπρεπών αμοιβών για την εργασία, επεξεργάζεται την αναθεώρηση του υφισταμένου μοντέλου προώθησης των ευέλικτων μορφών απασχόλησης ενισχύοντας με ένα ισχυρό κανονιστικό πλαίσιο το σκέλος της «ασφάλειας»;
  2. Σκοπεύει να διενεργήσει μελέτη για τις επιπτώσεις της άναρχης επέκτασης των ευέλικτων μορφών απασχόλησης -που παρατηρείται σε πολλά κράτη μέλη- στη βιωσιμότητα και την επάρκεια των Συστημάτων Κοινωνικής Ασφάλισης;
  3. Ποιά είναι η σχέση της επέκτασης των ευέλικτων μορφών απασχόλησης με το φαινόμενο των φτωχών εργαζομένων και σε ποιες χώρες παρατηρείται η ισχυρότερη διασύνδεση;
  4. Προτίθεται να προωθήσει την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των κρατών μελών ώστε να δημιουργηθεί ένα ευνοϊκότερο περιβάλλον συντονισμού και συνδυασμού της ευέλικτης απασχόλησης με τις πολιτικές κατάρτισης;

alt

 

Social Networks

Με ενδιαφέρει η γνώμη σας

Περιμένω τις απόψεις, προτάσεις, θέσεις σας σε θέματα που σας αφορούν. Είμαι στη διάθεσή σας να αναλάβω δράση για θέματα κοινού ενδιαφέροντος.

Υποβολή ερώτησης