Κώστας Πουπάκης

Τρίτη 12 Δεκεμβρίου 2017 -

Μεγάλη πτώση του κατά κεφαλήν ΑΕΠ και της συνολικής καταναλωτικής δαπάνης στην Ελλάδα

E-mail Εκτύπωση

 

Σύμφωνα με τα πρόσφατα δημοσιοποιημένα στοιχεία της Eurostat, το κατά κεφαλήν ΑΕΠ και η κατά κεφαλήν κατανάλωση στην Ελλάδα για το 2010 παρουσιάζονται μειωμένα κατά 4 μονάδες, σημειώνοντας τη μεγαλύτερη πτώση στην Ευρωζώνη αλλά και στην ΕΕ, συνολικότερα. Ταυτόχρονα σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ) για το Γ΄ Τρίμηνο του 2011 (Τριμηνιαίοι Εθνικοί Λογαριασμοί), η συνολική καταναλωτική δαπάνη συρρικνώθηκε κατά 5.1 % σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2010. Με βάση τα παραπάνω παρατηρείται σωρευτικά μια πολύ μεγάλη πτώση της κατανάλωσης στην Ελλάδα, που εντείνει την υφεσιακή κατάσταση της ελληνικής οικονομίας και επιδεινώνει την έλλειψη ρευστότητας στην αγορά, υπονομεύοντας αφενός τους στόχους για τα Δημόσια Έσοδα (είσπραξη ΦΠΑ), και αφετέρου τη βιωσιμότητα των εμπορικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων και, κατ’ επέκταση, την απασχόληση.

 

Σε αυτό το πλαίσιο και ως μέλος της «Τρόικας» ερωτάται η Επιτροπή:

  • Διαθέτει στοιχεία για τη διακύμανση της καταναλωτικής δαπάνης στα κράτη μέλη και, ειδικότερα, σε αυτά που βρίσκονται στο μηχανισμό στήριξης, το 2011;
  • Ποιά μέτρα προτείνει για τη στήριξη των εμπορικών επιχειρήσεων, προκειμένου να αντιμετωπιστεί σε ένα βαθμό το πρόβλημα της ραγδαίας πτώσης της κατανάλωσης και να διασφαλιστεί τόσο η βιωσιμότητά τους όσο και οι θέσεις εργασίας σε αυτές, χωρίς να πληγεί περαιτέρω το εισόδημα του έλληνα πολίτη, καθώς αυτό έχει αποδειχθεί ως μια από τις πιο βασικές αιτίες της πτώσης της αγοραστικής δύναμης και της ύφεσης γενικότερα;

alt

 

 

 

Social Networks

Με ενδιαφέρει η γνώμη σας

Περιμένω τις απόψεις, προτάσεις, θέσεις σας σε θέματα που σας αφορούν. Είμαι στη διάθεσή σας να αναλάβω δράση για θέματα κοινού ενδιαφέροντος.

Υποβολή ερώτησης