Κώστας Πουπάκης

Πέμπτη 14 Δεκεμβρίου 2017 -

Συγχρηματοδοτούμενα έργα στην Ελλάδα

E-mail Εκτύπωση

 

Όπως είναι γνωστό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαχρονικά έχει συγχρηματοδοτήσει μέσω των Κοινοτικών Πλαισίων Στήριξης (ΚΠΣ) και έως σήμερα συγχρηματοδοτεί μέσω του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ 2007-2013), σημαντικότατες επενδύσεις στην Ελλάδα, στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής και της περιφερειακής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης.


Κατά την τελευταία διετία, αποφασίστηκε η εντατικότερη αξιοποίηση της ιδιωτικής περιουσίας του ελληνικού δημοσίου στο πλαίσιο του Προγράμματος Οικονομικής Στήριξης, το οποίο αξιολογείται επίσης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Χρηματοδοτικών Υποθέσεων.


Η αξιοποίηση όμως ενδέχεται να περιλάβει έργα φορέων, οργανισμών και επιχειρήσεων του Ελληνικού δημοσίου, τα οποία συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έπεται όμως η, σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό, αποκρατικοποίηση ορισμένων τέτοιων φορέων. Ως εκ τούτου, τίθεται ένα ζήτημα μελλοντικής κυριότητας ανάλογων έργων, για παράδειγμα ιδίως έργα υποδομών φυσικού αερίου και ηλεκτρισμού, έργα υποδομών μεταφορών κ.ο.κ. καθώς επισημαίνεται το γεγονός ότι η Κοινοτική νομοθεσία και ιδίως το άρθρο 57 του Κανονισμού (ΕΚ)1083/2006, απαιτεί τη διατήρηση, για 5 χρόνια από την ολοκλήρωσή τους, της κυριότητας των υποδομών δημοσίου χαρακτήρα που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του ΕΣΠΑ.


Με βάση τα ανωτέρω, ερωτάται ο αρμόδιος Επίτροπος Περιφερειακής Πολιτικής:

  1. Με δεδομένο ότι συγχρηματοδοτούνται σήμερα από το ΕΣΠΑ κρίσιμα έργα για τη χώρα, ποια είναι η θέση της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με το ζήτημα αυτό;
  2. Έχει ζητηθεί η άποψή της από τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Χρηματοδοτικών Υποθέσεων;
  3. Οι επενδύσεις που συγχρηματοδοτούνται θα πρέπει όντως να εξαιρεθούν, έως την πενταετία των Κανονισμών ως εύλογο σημείο απόσβεσης, από κάποια άμεση αποκρατικοποίηση;

alt

 

Social Networks

Με ενδιαφέρει η γνώμη σας

Περιμένω τις απόψεις, προτάσεις, θέσεις σας σε θέματα που σας αφορούν. Είμαι στη διάθεσή σας να αναλάβω δράση για θέματα κοινού ενδιαφέροντος.

Υποβολή ερώτησης