Κώστας Πουπάκης

Τρίτη 12 Δεκεμβρίου 2017 -

Η επίδραση της μείωσης της αποζημιώσης απόλυσης στην αύξηση της ανεργίας

E-mail Εκτύπωση

aporrithmisi

 

Κατά την υλοποίηση των Μνημονίων Δανεισμού στην Ελλάδα έχει πραγματοποιηθεί μια σημαντική αποδυνάμωση του προστατευτικού πλαισίου για την απόλυση εργαζομένων με τη θέσπιση της «δοκιμαστικής περιόδου» (δυνατότητα απόλυσης χωρίς αποζημίωση μέχρι και 12 μήνες μετά την πρόσληψη), τη μείωση του χρόνου προειδοποίησης (που συνδέεται με το ύψος της αποζημίωσης) καθώς και με την αύξηση του ποσοστού ομαδικών απολύσεων. Συνέπεια των παραπάνω ρυθμίσεων και της καταχρηστικής εφαρμογής τους υπήρξε η διόγκωση του φαινομένου της ανεργίας με τη «διευκόλυνση» απολύσεων ακόμη και μη σχετιζόμενων με τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων. Σύμφωνα με δημοσιεύματα στον ελληνικό τύπο υπάρχουν σκέψεις για περαιτέρω ευελιξία στις απολύσεις και επιπρόσθετες μειώσεις στο ποσό των αποζημιώσεων. Με δεδομένο ότι η αποζημίωση συνιστά αφενός αποτρεπτικό παράγοντα για απολύσεις και αφετέρου ένα χρηματικό ποσό αναγκαίο για τη βραχυπρόθεσμη επιβίωση του απολυόμενου, που αποκτά ακόμη πιο καθοριστική σημασία σε περιόδους υψηλής ανεργίας και μάλιστα μακροχρόνιας ανεργίας,ερωτάται η Επιτροπή:

  • Διαθέτει στοιχεία για τις μεθόδους -σε σχέση με τη διακύμανση του ύψους της αποζημίωσης- που ακολούθησαν άλλα κράτη μέλη προκειμένου να «συγκρατήσουν» την απασχόληση είτε σε κλάδους που εμφάνιζαν κινδύνους μαζικών απολύσεων είτε στο σύνολο της αγοράς εργασίας;
  • Θεωρεί ότι μέτρα προς αυτήν την κατεύθυνση συμβάλλουν στην καταπολέμηση ή συγκράτηση της ανεργίας; Πώς αξιολογεί τις συνέπειές τους στη διασφάλιση της εργασίας;

alt

 

 

Social Networks

Με ενδιαφέρει η γνώμη σας

Περιμένω τις απόψεις, προτάσεις, θέσεις σας σε θέματα που σας αφορούν. Είμαι στη διάθεσή σας να αναλάβω δράση για θέματα κοινού ενδιαφέροντος.

Υποβολή ερώτησης