Κώστας Πουπάκης

Δευτέρα 20 Νοεμβρίου 2017 -

Κοινωνική δικαιοσύνη και περικοπές των συντάξεων στο πλαίσιο της δημοσιονομικής προσαρμογής στην Ελλάδα

E-mail Εκτύπωση

epikourikes 

Τα τελευταία δύο χρόνια περίπου, στο πλαίσιο εφαρμογής του προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής στην Ελλάδα, έχουν δρομολογηθεί σημαντικές περικοπές στους Έλληνες συνταξιούχους, μέσω μειώσεων στο πόσο των κύριων και επικουρικών συντάξεων καθώς και περιστολών των επιδομάτων Πάσχα, Χριστουγέννων και Αδείας με απώλειες που υπολογίζεται ότι ξεπερνούν το 30%, την ώρα που επιβάλλονται επιπρόσθετοι φόροι. Οι μειώσεις αυτές αφορούν συνταξιούχους που ήδη έχουν καταβάλλει στο ακέραιο τις εισφορές τους και έχουν ανάλογα οργανώσει τις υποχρεώσεις τους. Ταυτόχρονα το ποσοστό εισφοράς των εργαζομένων παραμένει στο ίδιο επίπεδο όταν τα ποσοστά αναπλήρωσης έχουν μειωθεί -και συνεχίζουν να μειώνονται- με αποτέλεσμα το ποσό της τελικής σύνταξης την οποία θα λάβουν να είναι απροσδιόριστα χαμηλό. Κι ενώ είναι αναγκαίες οι μεταρρυθμίσεις για τη διασφάλιση της βιωσιμότητας των Συστημάτων Κοινωνικής Ασφάλισης, παράλληλα, σύμφωνα και με τη Λευκή Βίβλο για τις συντάξεις είναι επιτακτική ανάγκη η διασφάλιση της κοινωνικής επάρκειας των παροχών.


Σε αυτό το πλαίσιο ερωτάται η Επιτροπή:

  1. Πώς κρίνει τον οριζόντιο χαρακτήρα των περικοπών των συντάξεων στην Ελλάδα; Διασφαλίζεται η κοινωνική δικαιοσύνη του Ασφαλιστικού Συστήματος κατά αυτό τον τρόπο;
  2. Πώς κρίνει το γεγονός ότι ενώ στους συνταξιούχους -τωρινούς και μελλοντικούς- παρακρατούνται εισφορές, εργοδοτικές και εργατικές, από τα επιδόματα Χριστουγέννων, Πάσχα και Αδείας, αυτοί δεν λαμβάνουν ή δεν θα λαμβάνουν ουσιαστικά τα εν λόγω επιδόματα;
  3. Πώς αξιολογεί το γεγονός ότι οι εφαρμοζόμενες πολιτικές λιτότητας με συνέπεια την απορρύθμιση της αγοράς εργασίας οδηγούν σε μειώσεις μισθών άρα και του ποσού των καταβαλλόμενων εισφορών υπονομεύοντας τη βιωσιμότητα και κοινωνική αποτελεσματικότητα των Ασφαλιστικών Ταμείων;
  4. Πιστεύει ότι η μονομερής προσήλωση σε περικοπές - χωρίς αντίστοιχες δράσεις καταπολέμησης της ανεργίας, της αδήλωτης εργασίας και της εισφοροαποφυγής - αποτελεί το σωστό δρόμο για τη διασφάλιση της βιωσιμότητας των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης, τη διαφύλαξη της κοινωνικής συνοχής καθώς και την πρόληψη της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού;

alt

 

Social Networks

Με ενδιαφέρει η γνώμη σας

Περιμένω τις απόψεις, προτάσεις, θέσεις σας σε θέματα που σας αφορούν. Είμαι στη διάθεσή σας να αναλάβω δράση για θέματα κοινού ενδιαφέροντος.

Υποβολή ερώτησης