Κώστας Πουπάκης

Πέμπτη 23 Νοεμβρίου 2017 -

Σε δεινή οικονομική θέση οι Έλληνες νεφροπαθείς απομακρυσμένων αγροτικών περιοχών από τη μη καταβολή των προβλεπομένων δαπανών για τη μετακίνησή τους

E-mail Εκτύπωση

 

nefropatheis

Η ερώτηση του Κώστα Πουπάκη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή


Από τις 15 Οκτωβρίου 2011, ισχύει στην Ελλάδα ένα αναθεωρημένο καθεστώς κάλυψης δαπανών μετακίνησης των νεφροπαθών, το οποίο για τους διαμένοντες σε απομακρυσμένες-ακριτικές περιοχές δεν μπορεί να ξεπερνά τα 400€ μηνιαίως, ένα ποσό πολύ χαμηλότερο από αυτό πραγματικά απαιτείται για μια ανθρώπινη και ποιοτική μεταφορά των πασχόντων στις μονάδες τεχνητού νεφρού. Πέραν τούτου, όμως, για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 4 μηνών, λόγω ασυνεννοησίας ή οικονομικών διενέξεων μεταξύ του ασφαλιστικού οργανισμού ΟΓΑ (Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων) και του ΕΟΠΥΥ (Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας) δεν αποδίδονται στους νεφροπαθείς ασφαλισμένους στον ΟΓΑ ούτε τα προβλεπόμενα έξοδα για τη μεταφορά τους στις μονάδες αιμοκάθαρσης, με συνέπεια οι τελευταίοι να περιέρχονται σε ιδιαίτερα δυσμενή οικονομική θέση αντιμετωπίζοντας σοβαρές δυσκολίες για τη διασφάλιση της απαραίτητης μετακίνησής τους. Όπως γίνεται αντιληπτό η οικονομική αυτή ασυνέπεια των αρμόδιων αρχών θέτει σε κίνδυνο την ίδια την υγεία των νεφροπαθών.


Σε αυτήν την κατεύθυνση και συνυπολογίζοντας αφενός την κρισιμότητα του συγκεκριμένου ζητήματος και αφετέρου την πρωταρχική σημασία που αποδίδει η Επιτροπή στην προστασία των ευπαθών κοινωνικών ομάδων, ερωτάται:

  • Προτίθεται να εκδώσει σχετικές συστάσεις προς την Ελλάδα για την άμεση επίλυση του ζητήματος, ώστε να καταβληθούν τα οφειλόμενα ποσά-δαπάνες μετακίνησης και να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη μεταφορά των νεφροπαθών στις μονάδες αιμοκάθαρσης;
  • Οι μεγάλες χιλιομετρικές αποστάσεις σε συνδυασμό με τη συχνότητά τους (ανά δύο ημέρες) επιβαρύνουν την υγεία των νεφροπαθών και επιδεινώνουν την καθημερινότητά τους. Σε αυτό το πλαίσιο, σκοπεύει να προωθήσει την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των κρατών-μελών προκειμένου να αναδειχθούν οι ενδεδειγμένοι τρόποι χωροταξικής διάρθρωσης των μονάδων τεχνητού νεφρού που θα αναβαθμίζουν την ποιότητα ζωής των ασθενών;
  • Με δεδομένο ότι οι νεφροπαθείς αποτελούν μια ιδιαίτερα ευπαθή κοινωνική ομάδα, προβλέπεται περαιτέρω χρηματοδότηση μέσω των Ευρωπαϊκών Ταμείων για τη δημιουργία περιφερειακών ευέλικτων μονάδων αιμοκάθαρσης μικρής δυναμικότητας σε κέντρα υγείας απομακρυσμένων περιοχών;

 

alt

 

Social Networks

Με ενδιαφέρει η γνώμη σας

Περιμένω τις απόψεις, προτάσεις, θέσεις σας σε θέματα που σας αφορούν. Είμαι στη διάθεσή σας να αναλάβω δράση για θέματα κοινού ενδιαφέροντος.

Υποβολή ερώτησης