Κώστας Πουπάκης

Σάββατο 18 Νοεμβρίου 2017 -

Μείωση μοναδιαίου κόστους εργασίας σε Ελλάδα και ΕΕ

E-mail Εκτύπωση

 

efedria


Η ερώτηση του Κώστα Πουπάκη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή


Σύμφωνα με σχετική μελέτη του Ινστιτούτου Εργασίας της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδος (ΙΝΕ/ΓΣΕΕ) το μοναδιαίο κόστος εργασίας στην Ελλάδα έχει περιορισθεί κατά 8% την τελευταία διετία ενώ η μείωση του πραγματικού εισοδήματος των μισθωτών αγγίζει το 50% για το ίδιο χρονικό διάστημα. Οι Έλληνες πολίτες βρίσκονται αντιμέτωποι με μια πρωτοφανή κοινωνική και ανθρωπιστική κρίση λόγω της ραγδαία αυξανόμενης ανεργίας (έγκυρες εκτιμήσεις αναφέρουν ότι θα ξεπεράσει το 24% μέχρι το τέλος του 2012), των συνεχών μειώσεων στις αμοιβές των εργαζομένων και την επιβολή βαριάς φορολογίας.


Με δεδομένο ότι στο Μνημόνιο Δανεισμού της χώρας προβλέπεται πρόσθετη μείωση 15% του μοναδιαίου κόστους εργασίας για τη διετία 2012-14 ερωτάται η Επιτροπή:

  • Πώς κρίνει, λοιπόν, τη συμβατότητα ενδεχόμενης πρόσθετης μείωσης του μοναδιαίου κόστους με τους στόχους της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής ΕΕ2020 για την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού καθώς μια τέτοια εξέλιξη θα οδηγήσει με μαθηματική ακρίβεια ένα σημαντικό τμήμα του ελληνικού πληθυσμού σε συνθήκες φτώχειας ή ακόμα και σοβαρής υλικής υστέρησης;
  • Προτίθεται ως μέλος και της Τρόικα να υποστηρίξει ή επεξεργάζεται εναλλακτικές προτάσεις και ισοδύναμα μέτρα για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας, που δεν θα έχουν περαιτέρω δυσμενείς επιπτώσεις στη δοκιμαζόμενη κοινωνική συνοχή της Ελλάδος;
  • Διαθέτει στοιχεία για τη μείωση του μοναδιαίου κόστους εργασίας στα άλλα κράτη-μέλη της ΕΕ;

alt

 

Social Networks

Με ενδιαφέρει η γνώμη σας

Περιμένω τις απόψεις, προτάσεις, θέσεις σας σε θέματα που σας αφορούν. Είμαι στη διάθεσή σας να αναλάβω δράση για θέματα κοινού ενδιαφέροντος.

Υποβολή ερώτησης