Κώστας Πουπάκης

Τετάρτη 13 Δεκεμβρίου 2017 -

Eπανένταξη των αποφυλακιζομένων στην αγορά εργασίας

E-mail Εκτύπωση

 

apofilakisi


Η επαγγελματική αποκατάσταση των αποφυλακιζομένων συνιστά βασική προϋπόθεση για την επιτυχή επανένταξή τους στην κοινωνία, την αποφυγή νέων υποτροπών στη συμπεριφορά τους καθώς και την καταπολέμηση φαινομένων φτώχειας, κοινωνικού αποκλεισμού και στιγματισμού σε βάρος τους. Η ραγδαία αυξανόμενη ανεργία -ειδικά σε τομείς χαμηλής ειδίκευσης- εντείνει ακόμη περισσότερο τη δυσκολία εύρεσης εργασίας και ταυτόχρονα μεγιστοποιεί την ανάγκη για την υλοποίηση στοχευμένων προγραμμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης τόσο κατά τη σωφρονιστική διαδικασία όσο και στην πρώτη μετασωφρονιστική φάση. Σε αυτήν την κατεύθυνση, και με δεδομένο ότι ο εγκλεισμός όχι μόνο δεν πρέπει να αναστέλλει αλλά επιβάλλεται να ενισχύει την άσκηση του δικαιώματος κάθε πολίτη στην εκπαίδευση, την επαγγελματική κατάρτιση, την εργασία και γενικότερα στην προσωπική του ανάπτυξη, ερωτάται η Επιτροπή:

 

  • Προτίθεται να προωθήσει την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των κρατών μελών αφενός για την ανάδειξη των πιο ενδεδειγμένων προγραμμάτων αναβάθμισης κοινωνικών και επαγγελματικών δεξιοτήτων των φυλακισμένων και αφετέρου των πιο αποτελεσματικών προτάσεων στο πεδίο της θέσπισης κινήτρων είτε για την πρόσληψη τους είτε για τη συμμετοχή τους σε προγράμματα επαγγελματικής επιμόρφωσης;
  • Διαθέτει στοιχεία για τα ποσοστά απορροφητικότητας των κρατών μελών αναφορικά με τα διαθέσιμα κοινοτικά κονδύλια για την εκπαίδευση των εγκλείστων στα σωφρονιστικά ιδρύματα αλλά και κατά κεφαλήν ποσό που διαθέτουν για τη συγκεκριμένη διαδικασία;
  • Επεξεργάζεται ή σκοπεύει να επεξεργαστεί σε συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους ένα ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης για την διάδοση των προγραμμάτων επαγγελματικής επιμόρφωσης και εκπαίδευσης στα σωφρονιστικά ιδρύματα στο πλαίσιο των κοινωνικών στόχων και των στόχων για την απασχόληση που τίθενται στην Ευρωπαϊκή Στρατηγική ΕΕ 2020;

 

alt

 

Social Networks

Με ενδιαφέρει η γνώμη σας

Περιμένω τις απόψεις, προτάσεις, θέσεις σας σε θέματα που σας αφορούν. Είμαι στη διάθεσή σας να αναλάβω δράση για θέματα κοινού ενδιαφέροντος.

Υποβολή ερώτησης