Κώστας Πουπάκης

Δευτέρα 20 Νοεμβρίου 2017 -

Κίνδυνος ακραίας φτώχειας για ένα μεγάλο μέρος του ελληνικού πληθυσμού

E-mail Εκτύπωση

 

katapolemisiftoxias

Η ερώτηση του Κώστα Πουπάκη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Σύμφωνα με τα πρόσφατα δημοσιοποιημένα στοιχεία της Τριμηνιαίας Έκθεσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Κοινωνική Κατάσταση στην Ευρώπη για το Α΄ Τρίμηνο του 2012, το 68% των Ελλήνων πολιτών διαβιεί κάτω από το όριο της φτώχειας ενώ διαθέτει πάνω από το 40% του εισοδήματός του για ενοίκιο ή αποπληρωμή στεγαστικού δανείου. Ταυτόχρονα ιδιαίτερα σημαντική είναι η αύξηση του ποσοστού των αστέγων που πολλαπλασιάζονται καθημερινά. Η σοβαρή επιδείνωση της κοινωνικής κατάστασης στην Ελλάδα θρυμματίζει τον κοινωνικό ιστό δημιουργώντας έντονο τον κίνδυνο εξαθλίωσης για μια μεγάλη μερίδα του ελληνικού πληθυσμού. Η παρατεταμένη ύφεση, η ολοένα αυξανόμενη ανεργία και μακροχρόνια ανεργία, η σημαντική και συνεχιζόμενη μείωση των μισθών στο Δημόσιο και Ιδιωτικό Τομέα σε συνδυασμό με την αδυναμία αποκλιμάκωσης των τιμών σε βασικά αγαθά και υπηρεσίες, την επιβολή φόρων και την αποδυνάμωση του κοινωνικού κράτους αποτελούν βασικά αίτια για την ραγδαία επιδείνωση του βιοτικού επιπέδου των Ελλήνων πολιτών.


Με δεδομένη τη συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην «Τρόικα» αλλά και τους διακηρυγμένους στόχους της Στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για τη μείωση του πληθυσμού που βρίσκεται σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού κατά 20 εκατ. στην Ε.Ε. και κατά 450.000 στην Ελλάδα ερωτάται:

  • Επεξεργάζεται κάποιες εναλλακτικές προτάσεις για την αναθεώρηση των μέτρων του Προγράμματος Δημοσιονομικής Εξυγίανσης της Ελλάδος, ώστε να ενισχυθούν οι δομές κοινωνικής προστασίας-πρόνοιας και να ελαφρυνθούν οι εισοδηματικά ασθενέστερες κοινωνικές τάξεις που αντιμετωπίζουν έντονο κίνδυνο ακόμη και για ακραία φτώχεια;
  • Προτίθεται να προβεί σε συστάσεις προς τα κράτη μέλη για την αντιμετώπιση του φαινομένου της υπερχρέωσης των νοικοκυριών; Ποιό θεωρεί ότι πρέπει να είναι το μέγιστο ποσοστό μηνιαίων τραπεζικών υποχρεώσεων επί του εισοδήματός τους;
  • Διαθέτει στοιχεία για την ποσοστιαία αύξηση των αστέγων στα κράτη μέλη;
  • Υπάρχουν διαθέσιμα κονδύλια που μπορεί να χρησιμοποιήσει η Ελλάδα για την καταπολέμηση του φαινομένου των αστέγων και σε τί ποσοστό κυμαίνεται η απορροφητικά της χώρας για τις εν λόγω δράσεις;

alt

 

Social Networks

Με ενδιαφέρει η γνώμη σας

Περιμένω τις απόψεις, προτάσεις, θέσεις σας σε θέματα που σας αφορούν. Είμαι στη διάθεσή σας να αναλάβω δράση για θέματα κοινού ενδιαφέροντος.

Υποβολή ερώτησης