Κώστας Πουπάκης

Σάββατο 18 Νοεμβρίου 2017 -

Ανησυχητικά στοιχεία για την απασχόληση στην ευρωζώνη με βάση σχετική έρευνα της ΔΟΕ

E-mail Εκτύπωση

 

 

anergia

Ερώτηση του Κώστα Πουπάκη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Πρόσφατα δημοσιεύθηκε μελέτη της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας που καταλήγει στο συμπέρασμα ότι αν δεν υπάρξει μια αλλαγή πολιτικής των χωρών της ευρωζώνης προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης και της ενίσχυσης της απασχόλησης, τότε στα επόμενα τέσσερα χρόνια μπορεί να χαθούν ως και 4.5 εκατομμύρια θέσεις εργασίας, με τον αριθμό των ανέργων να αγγίζει το 2016 τα 22 εκατομμύρια στην Ευρωζώνη. Είναι πλέον σαφές, δεδομένων και των αποτελεσμάτων στον τομέα της απασχόλησης σε χώρες που καλούνται να υλοποιήσουν προγράμματα δημοσιονομικής εξυγίανσης χωρίς τη συνοδεία των απαραίτητων αναπτυξιακών πρωτοβουλιών, ότι η ακραία λιτότητα δεν αποτελεί διέξοδο από την οικονομική και κοινωνική κρίση, αντίθετα όπως εφαρμόζεται εντείνει την ύφεση, πολλαπλασιάζει την ανεργία και αποσυνθέτει τον κοινωνικό ιστό.


Σε αυτό το πλαίσιο και με βάση το γενικό διακηρυγμένο στόχο της Στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για 75% απασχόληση ερωτάται η Επιτροπή:

  1. Έχει λάβει γνώση της εν λόγω μελέτης; Διαθέτει αντίστοιχες μελέτες αναφορικά με τις επιπτώσεις της λιτότητας στην απασχόληση για την ευρωζώνη; Ποιά τα προγνωστικά για την απασχόληση στην Ελλάδα;
  2. Ποιές συγκεκριμένες δράσεις πρόκειται να αναλάβει προς την κατεύθυνση της ενίσχυσης της ανάπτυξης και της απασχόλησης, δεδομένων των προσπαθειών αποκατάστασης της ισορροπίας των δημοσίων οικονομικών;
  3. Επεξεργάζεται ως μέρος της τρόικα, επανεξέταση των δημοσιονομικών μέτρων ή της διάρκειας εφαρμογής τους για τις χώρες που βρίσκονται στο μηχανισμό στήριξης στην κατεύθυνση της ενίσχυσης της απασχόλησης;
  4. Η πολιτική της εσωτερικής υποτίμησης που εφαρμόζεται στις χώρες που εντάσσονται στο μηχανισμό στήριξης έχουν αποδώσει τα αναμενόμενα, δηλαδή, προστασία των θέσεων απασχόλησης και καταπολέμηση της ανεργίας; Πώς έχουν επηρεάσει τις εργασιακές σχέσεις και τα μοντέλα απασχόλησης;
  5. Κρίνει σκόπιμο πέραν από το σύμφωνο δημοσιονομικής πειθαρχίας να υπάρξει και ένα σύμφωνο απασχόλησης στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού εξαμήνου, προκειμένου να υπάρχει πιο πλήρης παρακολούθηση των στόχων της στρατηγικής ΕΕ2020;

alt

 

Social Networks

Με ενδιαφέρει η γνώμη σας

Περιμένω τις απόψεις, προτάσεις, θέσεις σας σε θέματα που σας αφορούν. Είμαι στη διάθεσή σας να αναλάβω δράση για θέματα κοινού ενδιαφέροντος.

Υποβολή ερώτησης