Κώστας Πουπάκης

Πέμπτη 14 Δεκεμβρίου 2017 -

Ασυδοσία και αθέμιτες πρακτικές φορέων με εισπρακτικό ρόλο

E-mail Εκτύπωση

 

eispraktikes

Ερώτηση του Κώστα Πουπάκη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή


Αυξάνονται διαρκώς οι καταγγελίες πολιτών για παράνομες πρακτικές εταιριών ενημέρωσης οφειλετών και δικηγορικών γραφείων που έχουν αναλάβει εισπρακτικό ρόλο. Ο πρόσφατος νόμος που θεσπίζει τους κανόνες λειτουργίας των εταιριών ενημέρωσης οφειλετών, αποδεικνύεται τελικά ανεπαρκής, καθώς στις αθέμιτες πρακτικές των τραπεζών έχει προστεθεί και η ανάθεση εισπρακτικού ρόλου σε δικηγορικά γραφεία και εισπρακτικές υπηρεσίες που δεν εμπίπτουν στο σχετικό νόμο και λειτουργούν σε αντίθεση με τα συναλλακτικά ήθη και προσβάλλοντας τα συνταγματικά κατοχυρωμένα δικαιώματα της προσωπικότητας, της τιμής, του οικογενειακού ασύλου και των προσωπικών δεδομένων. Εκτεταμένα είναι εξάλλου τα περιστατικά επαναλαμβανόμενων και καθημερινών ενοχλήσεων σε ακατάλληλες ώρες, απειλών για κατασχέσεις και πλειστηριασμούς, αυθαίρετων «γνωμοδοτήσεων» για το αν κανείς υπάγεται ή όχι στο νόμο για τη ρύθμιση χρεών και ασφυκτικής πίεσης η ακόμα και σε ευπαθείς ομάδες όπως άνεργοι, συνταξιούχοι και ανάπηροι. Επιπλέον, σύμφωνα με καταγγελίες καταναλωτικών ενώσεων, υπάρχουν τράπεζες που προκειμένου να ξεπεράσουν τους περιορισμούς και τις απαγορεύσεις του εν λόγω Νόμου, εκχωρούν τις απαιτήσεις τους ακόμα και σε εταιρίες του εξωτερικού, χωρίς να προβαίνουν σε αναγγελία στους οφειλέτες, όπως ο Αστικός Κώδικας ορίζει.


Δεδομένου ότι η προαναφερθείσα ασυδοσία εις βάρος των οφειλετών, των υπερχρεωμένων νοικοκυριών και των ευπαθών ομάδων λαμβάνει ακόμα σοβαρότερες διαστάσεις εάν συνδυαστεί με την αυξημένη απελπισία και απόγνωση που αισθάνονται οι έλληνες πολίτες και σε περιπτώσεις μπορεί να οδηγήσει ακόμα και σε φαινόμενα αυτοχειρίας ερωτάται η Επιτροπή:

  1. Πώς προστατεύονται οι έλληνες δανειολήπτες από την ανεξέλεγκτη δράση φορέων όπως δικηγορικά γραφεία και εισπρακτικές υπηρεσίες τραπεζών, που έχουν αναλάβει κατ’ επάγγελμα εισπρακτικό ρόλο, χωρίς να εμπίπτουν στις διατάξεις και στους κανόνες που προβλέπει η σχετική νομοθεσία; Τι ισχύει στο σύνολο των κρατών μελών στον εν λόγω τομέα;
  2. Είναι ενήμερη σχετικά με παρόμοιες πρακτικές σε άλλα κράτη μέλη; Με ποιο τρόπο αντιμετωπίστηκαν ώστε να διασφαλίζεται η προστασία των δανειοληπτών, των υπερχρεωμένων νοικοκυριών και κυρίως των ευπαθών ομάδων;
  3. Προτίθεται να προβεί σε συστάσεις προς τις αρμόδιες σχετικές αρχές με στόχο να δημιουργηθεί ένα ευρύτερο πλαίσιο ρυθμίσεων σχετικά με τις εκχωρήσεις χρεών από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα σε τρίτους;

alt

 

Social Networks

Με ενδιαφέρει η γνώμη σας

Περιμένω τις απόψεις, προτάσεις, θέσεις σας σε θέματα που σας αφορούν. Είμαι στη διάθεσή σας να αναλάβω δράση για θέματα κοινού ενδιαφέροντος.

Υποβολή ερώτησης