Κώστας Πουπάκης

Κυριακή 17 Δεκεμβρίου 2017 -

Μη απόδοση παρανόμως της παρακρατούμενης για κοινωνικούς σκοπούς εισφοράς των εργαζομένων στους Οργανισμούς Εργατικής Εστίας και Εργατικής Κατοικίας

E-mail Εκτύπωση

 

daneia

Η ερώτηση του Κ. Πουπάκη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή


Στο πλαίσιο των μέτρων λιτότητας που προβλέπονται στο «Μνημόνιο ΙΙ» αποφασίστηκε άδικα και αναίτια η κατάργηση δύο κρίσιμων Οργανισμών ειδικού σκοπού (Οργανισμός Εργατικής Εστίας και Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας). Όπως έχει επισημανθεί και σε προηγούμενες ερωτήσεις οι δύο αυτοί Οργανισμοί, που είχαν σημαντικότατη κοινωνική και αναπτυξιακή προστιθέμενη αξία για την οικονομία και την κοινωνική συνοχή, χρηματοδοτούνταν αποκλειστικά από εισφορές εργαζομένων και εργοδοτών, το ύψος των οποίων έχει καθορισθεί από την Εθνική Γενική ΣΣΕ ύστερα από ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις, χωρίς να επιβαρύνουν ούτε στο ελάχιστο τον Κρατικό Προϋπολογισμό. Σε συνέχεια της συγκεκριμένης απόφασης -που συνιστά μια ακόμη ωμή παρέμβαση στον κοινωνικό διάλογο και το περιεχόμενο των ελεύθερων συλλογικών διαπραγματεύσεων, και η οποία θα πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο επαναδιαπραγμάτευσης- καταργήθηκαν οι δύο αυτοί Οργανισμοί, ενώ προβλέπεται νέα πρόσθετη παρέμβαση στο ύψος των συμφωνημένων με συλλογική σύμβαση εργασίας εισφορών, με την κατάργηση της αντίστοιχης εισφοράς των εργοδοτών. Η εισφορά των εργαζομένων σε Εργατική Εστία και Εργατική Κατοικία που εξακολουθεί να παρακρατείται, οφείλει να συνεχίζει την υποστήριξη ζωτικών δραστηριοτήτων για τον κόσμο της εργασίας και την πραγματική οικονομία. Ενώ, όμως, οι αρμόδιες κρατικές αρχές παρακρατούν την εισφορά των εργαζομένων δεν την (αντα)αποδίδουν ως οφείλουν για τη χρηματοδότηση δράσεων κοινωνικού σκοπού (στέγαση, οικογενειακή μέριμνα, πολιτισμός), την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των κοινωνικών και συνδικαλιστικών φορέων, καθώς και τη μισθοδοσία των εργαζομένων τους που παραμένουν απλήρωτοι από τον Ιανουάριο μέχρι σήμερα κηρύσσοντας έτσι μια άτυπη «στάση πληρωμών». Ήδη το εν λόγω ζήτημα αποτελεί αντικείμενο παρέμβασης της Συνομοσπονδίας των Ευρωπαϊκών Συνδικάτων προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.


Σε αυτό το πλαίσιο ερωτάται η Επιτροπή:

  1. Αποδέχεται το γεγονός ότι ενώ παρακρατείται η εισφορά από τους εργαζόμενους δεν ανταποδίδεται σε αυτούς σύμφωνα με τα συμφωνηθέντα, με αποτέλεσμα την μη πραγματοποίηση αναγκαίων κοινωνικών δράσεων και την οικονομική εξάντληση των εργαζομένων σε κοινωνικούς και συνδικαλιστικούς φορείς;
  2. Προτίθεται να παρέμβει με συστάσεις προς την Ελλάδα προκειμένου αφενός οι ελληνικές αρχές να εκπληρώσουν ως οφείλουν τις υποχρεώσεις τους απέναντι στους κοινωνικούς και συνδικαλιστικούς φορείς και αφετέρου να απέχουν από πράξεις που αντίκεινται στην ελεύθερη λειτουργία και δράση των συνδικαλιστικών οργανώσεων κατά προφανή παραβίαση του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων;

alt

 

Social Networks

Με ενδιαφέρει η γνώμη σας

Περιμένω τις απόψεις, προτάσεις, θέσεις σας σε θέματα που σας αφορούν. Είμαι στη διάθεσή σας να αναλάβω δράση για θέματα κοινού ενδιαφέροντος.

Υποβολή ερώτησης