Κώστας Πουπάκης

Τετάρτη 13 Δεκεμβρίου 2017 -

Μείωση των συντελεστών ΦΠΑ σε αγαθά πρώτης ανάγκης

E-mail Εκτύπωση

 

akriveia


Η ερώτηση του Κώστα Πουπάκη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Την ώρα που στην Ελλάδα -σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του ΟΟΣΑ- μόνο για το 2011 παρατηρείται μείωση κατά 25.3% στις αποδοχές των Ελλήνων εργαζομένων, οι τιμές στα αγαθά πρώτης ανάγκης εμφανίζουν συνεχώς αυξητικές τάσεις, που στις περισσότερες των περιπτώσεων ξεπερνούν κατά πολύ το μηνιαίο ρυθμό αύξησης του τιμάριθμου. Η ένταση της ακρίβειας, που συνεχίζει να πλήττει τη χώρα μας επιβεβαιώνεται και από τα πρόσφατα δημοσιοποιημένα της Eurostat με βάση τα οποία η Ελλάδα βρίσκεται αρκετά πάνω από το μέσο όρο της ΕΕ στις τιμές προϊόντων ευρείας λαϊκής κατανάλωσης. Η ραγδαία μείωση του διαθέσιμου εισοδήματος των Ελλήνων πολιτών σε συνδυασμό με τις υψηλές τιμές μειώνει την πρόσβαση των νοικοκυριών σε είδη πρώτης ανάγκης διαμορφώνοντας συνθήκες υποσιτισμού για ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού. Πέρα από τις εγγενείς παθογένειες και δυσλειτουργίες της ελληνικής αγοράς (εναρμονισμένες ή αθέμιτες εμπορικές πρακτικές, ολιγοπωλιακές καταστάσεις κ.α.) που πρέπει να αντιμετωπιστούν άμεσα, σημαντική είναι και η επίδραση των αυξήσεων του ΦΠΑ, δηλαδή του λεγόμενου φορολογικού πληθωρισμού, στην αύξηση των τιμών.

 

Σε αυτό το πλαίσιο, και με δεδομένη τη συμμετοχή της στην «Τρόικα», ερωτάται η Επιτροπή:

  1. Προτίθεται να υποστηρίξει προτάσεις για μείωση-αποκλιμάκωση των συντελεστών ΦΠΑ σε αγαθά πρώτης ανάγκης, προκειμένου να διασφαλιστεί η πρόσβαση του Ελλήνων πολιτών σε αναγκαία για τη διαβίωσή τους προϊόντα;
  2. Διαθέτει στοιχεία για το ύψος των συντελεστών ΦΠΑ στα αγαθά πρώτης ανάγκης στα κράτη-μέλη;
  3. Σκοπεύει να προωθήσει την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των κρατών-μελών ώστε να αναδειχθούν οι πλέον ενδεδειγμένοι τρόποι για την αντιμετώπιση της αδυναμίας πρόσβασης των Ευρωπαίων πολιτών σε απολύτως απαραίτητα για τη διαβίωσή τους αγαθά;

alt

 

Social Networks

Με ενδιαφέρει η γνώμη σας

Περιμένω τις απόψεις, προτάσεις, θέσεις σας σε θέματα που σας αφορούν. Είμαι στη διάθεσή σας να αναλάβω δράση για θέματα κοινού ενδιαφέροντος.

Υποβολή ερώτησης