Κώστας Πουπάκης

Πέμπτη 14 Δεκεμβρίου 2017 -

Ραγδαία αύξηση του παιδικού πληθυσμού στην Ελλάδα που στερείται το βασικό κύκλο εμβολιασμού λόγω οικονομικών δυσχερειών

E-mail Εκτύπωση

embolio

Η ερώτηση του Κώστα Πουπάκη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Σύμφωνα με επιτόπιες έρευνες και εκτιμήσεις τόσο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών όσο και της Οργάνωσης «Γιατροί του Κόσμου» παρατηρείται μια ραγδαία αύξηση του παιδικού πληθυσμού που στερείται της απαραίτητης εμβολιαστικής κάλυψης, ενώ σημαντικά αυξημένο εμφανίζεται και το ποσοστό των παιδιών στην Ελλάδα που ζουν χωρίς τη στοιχειώδη ιατρική παρακολούθηση. Γενεσιουργός αιτία για αυτά τα ιδιαίτερα ανησυχητικά ποσοστά αποτελεί η οικονομική αδυναμία των μακροχρόνια άνεργων και ανασφάλιστων γονέων να ανταποκριθούν στην αγορά ακριβών εμβολίων, τα οποία δεν καλύπτονται από τα δημόσια ταμεία για τους ανέργους, με αποτέλεσμα να υπάρχει έντονος κίνδυνος «επιστροφής» σοβαρών λοιμώξεων και απειλητικών για τη ζωή ασθενειών όπως ο τέτανος, ο κοκκύτης, η διφθερίτιδα, η ιλαρά, η ερυθρά, η μηνιγγίτιδα και η ηπατίτιδα Β. Αν η δυσχερής αυτή κατάσταση συνδυαστεί και με την κακή διατροφή που ακολουθούν πολλά παιδιά λόγω των φαινομένων φτώχειας που αντιμετωπίζουν οι οικογένειές τους, τότε αποκτά ακόμη πιο επώδυνα και επικίνδυνα χαρακτηριστικά. Κατά αυτόν τον τρόπο χιλιάδες παιδιά στερούνται το θεμελιώδες δικαίωμα της πρόσβασης στην ιατροφαρμακευτική, την ώρα που βάσει έγκυρων ιατρικών μελετών η πρόληψη για τον παιδιατρικό πληθυσμό αξίζει όσο χίλιες θεραπείες.


Σε αυτό το πλαίσιο και με δεδομένους τους διακηρυγμένους στόχους της ΕΕ για καταπολέμηση του φαινομένου της παιδικής φτώχειας και αναβάθμιση του πλέγματος κοινωνικής προστασίας για τον παιδικό πληθυσμό ερωτάται η Επιτροπή:

  1. Διαθέτει στοιχεία για τα ποσοστά των παιδιών που αδυνατούν να πραγματοποιήσουν το βασικό κύκλο εμβολιασμού στα κράτη-μέλη; Αν ναι, ποιά είναι η διακύμανσή τους κατά την περίοδο της κρίσης;
  2. Υπάρχουν διαθέσιμα ευρωπαϊκοί πόροι για τη χώρα μας προκειμένου να χρηματοδοτηθεί η αγορά και η δωρεάν διάθεση εμβολίων στα παιδιά που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικά και οικονομικά ομάδες;
  3. Ποιά είναι τα ποσοστά απορροφητικότητας των κρατών-μελών σε κοινοτικά κονδύλια σχετικά με την κοινωνική προστασία του παιδικού πληθυσμού για δράσεις όπως ιατροφαρμακευτική κάλυψη, σίτιση κ.α.
  4. Προτίθεται να προωθήσει την ανταλλαγή βέλτιστών πρακτικών μεταξύ των κρατών-μελών για την αντιμετώπιση αυτού του ιδιαίτερα ανησυχητικού φαινομένου

alt

 

Social Networks

Με ενδιαφέρει η γνώμη σας

Περιμένω τις απόψεις, προτάσεις, θέσεις σας σε θέματα που σας αφορούν. Είμαι στη διάθεσή σας να αναλάβω δράση για θέματα κοινού ενδιαφέροντος.

Υποβολή ερώτησης