Κώστας Πουπάκης

Σάββατο 18 Νοεμβρίου 2017 -

Σημαντικές χρονικές καθυστερήσεις στη διαδικασία απονομής συντάξεων και επιδομάτων αναπηρίας στην Ελλάδα

E-mail Εκτύπωση

 

epidomata


Η ερώτηση του Κώστα Πουπάκη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Στο πλαίσιο του απολύτως αναγκαίου εξορθολογισμού του συστήματος απονομής συντάξεων και επιδομάτων αναπηρίας στην Ελλάδα -προκειμένου να αντιμετωπιστεί και το φαινόμενο της έκδοσης σχετικών συντάξεων και επιδομάτων σε μη πραγματικούς δικαιούχους- δημιουργήθηκε (ν.3863/2010) και τέθηκε σε λειτουργία από την 1η Σεπτεμβρίου 2011 το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ) με σκοπό την εξασφάλιση ενιαίας υγειονομικής κρίσης όσον αφορά στον καθορισμό του βαθμού αναπηρίας των ασφαλισμένων όλων των ασφαλιστικών φορέων (καθώς και των ανασφάλιστων). Ο περιορισμένος αριθμός μονάδων ΚΕΠΑ ανά την επικράτεια και η υποστελέχωση των συγκεκριμένων δομών έχουν οδηγήσει σε πολύμηνες καθυστερήσεις για την απονομή των συντάξεων στους δικαιούχους, που σε αρκετές περιπτώσεις ξεπερνούν το ένα έτος. Με δεδομένο ότι αφενός οι πολίτες αυτοί ανήκουν στην συντριπτική τους πλειοψηφία στις ευπαθείς κοινωνικά ομάδες και αφετέρου η σύνταξη ή το επίδομα αναπηρίας αποτελεί το μοναδικό εισόδημα για την επιβίωσή τους, οι καθυστερήσεις αυτές δημιουργούν σοβαρά προβλήματα ακόμα και στην κάλυψη στοιχειωδών καθημερινών αναγκών οδηγώντας τους στην εξαθλίωση.


Σε αυτήν την κατεύθυνση ερωτάται η Επιτροπή:

  1. Διαθέτει στοιχεία για το μέσο χρόνο απονομής αναπηρικών συντάξεων ή επιδομάτων αναπηρίας στα κράτη-μέλη;
  2. Προτίθεται να προωθήσει την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των κρατών-μελών, ώστε να βρεθούν οι πλέον ενδεδειγμένοι τρόποι για την επιτάχυνση των συγκεκριμένων διαδικασιών χωρίς να υπονομευθεί η εγκυρότητα της πιστοποίησης (π.χ. έκδοση συντάξεων σε μη πραγματικούς δικαιούχους);
  3. Υπάρχουν τρόποι ενίσχυσης του ΚΕΠΑ σε στελεχιακό δυναμικό και υποδομές μέσα από κονδύλια Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών Ταμείων για τη στήριξη των ευπαθών κοινωνικά ομάδων και πιο συγκεκριμένα των ΑμεΑ;

alt

 

Social Networks

Με ενδιαφέρει η γνώμη σας

Περιμένω τις απόψεις, προτάσεις, θέσεις σας σε θέματα που σας αφορούν. Είμαι στη διάθεσή σας να αναλάβω δράση για θέματα κοινού ενδιαφέροντος.

Υποβολή ερώτησης