Κώστας Πουπάκης

Τρίτη 12 Δεκεμβρίου 2017 -

Η ανάκαμψη της οικονομίας και η βιωσιμότητα της κοινωνικής ασφάλισης περνά μέσα από την καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας

E-mail Εκτύπωση

 

adiloti

Η ερώτηση του Κώστα Πουπάκη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Η χρηματοπιστωτική και μετέπειτα οικονομική, πολιτική και κοινωνική κρίση έχει δημιουργήσει τεράστιες πιέσεις στα δημόσια οικονομικά των κρατών μελών, ενώ παράλληλα φαίνεται να πλήττει σημαντικά την απασχόληση. Πιο συγκεκριμένα, έχουμε πρωτοφανή αύξηση της ανεργίας σε πολλά κράτη μέλη, με το αντίστοιχο ποσοστό σε ευρωπαϊκό επίπεδο να σημειώνει ιστορικό υψηλό και παράλληλη συγκράτηση ή και μείωση των αντίστοιχων επιδοματικών πολιτικών σε εθνικό επίπεδο. Η συγκεκριμένη κατάσταση έχει οδηγήσει ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού στα όρια τη φτώχειας, ενώ παράλληλα έχει συντελέσει σημαντικά στην αύξηση της αδήλωτης εργασίας. Ειδικότερα, η αβεβαιότητα που επικρατεί στην αγορά εργασίας, η μείωση του εισοδήματος από την απασχόληση (λόγω της εξάπλωσης των ευέλικτων μορφών απασχόλησης) αλλά και το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών διαμορφώνουν ένα ευνοϊκό περιβάλλον για την ανάπτυξη του φαινομένου της ευκαιριακής απασχόλησης ανέργων με καθεστώς μαύρης εργασίας, προκειμένου να συμπληρώνουν το επίδομά τους και διασφαλίσουν τα προς το ζην. Το συγκεκριμένο φαινόμενο εγείρει σοβαρότατα προβλήματα αναφορικά με τη βιωσιμότητα των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης αλλά και για το επίπεδο υγείας και ασφάλειας στην εργασία.


Με βάση τα παραπάνω ερωτάται η Επιτροπή:

  1. Στο πλαίσιο των βέλτιστων πρακτικών έχει καταγραφεί σε κάποιο κράτος - μέλος ένας συνδυασμός διατήρησης των επιδοματικών προνομίων και παράλληλης ευκαιριακής απασχόλησης προκειμένου να καταπολεμηθεί το φαινόμενο της αδήλωτης εργασίας;
  2. Διαθέτει συγκεντρωτικά στοιχεία από τα κράτη-μέλη σχετικά με το ποσοστό της αδήλωτης εργασίας;
  3. Σκοπεύει να προχωρήσει σε καταγραφή -με ενιαία μεθοδολογία- του φαινομένου της μαύρης εργασίας σε επίπεδο Ένωσης;
  4. Για χώρες που αντιμετωπίζουν έντονα προβλήματα ειφοροαποφυγής (όπως η Ελλάδα), έχουν γίνει συγκεκριμένες συστάσεις; Με ποιό τρόπο μπορεί να χρησιμοποιηθούν τα ευρωπαϊκά κονδύλια προς αυτή την κατεύθυνση;

alt

 

Social Networks

Με ενδιαφέρει η γνώμη σας

Περιμένω τις απόψεις, προτάσεις, θέσεις σας σε θέματα που σας αφορούν. Είμαι στη διάθεσή σας να αναλάβω δράση για θέματα κοινού ενδιαφέροντος.

Υποβολή ερώτησης