Κώστας Πουπάκης

Σάββατο 18 Νοεμβρίου 2017 -

Ελαστικοποίηση του χρόνου εργασίας στην Ελλάδα

E-mail Εκτύπωση

 

ergasiakiefed

Η ερώτηση του Κώστα Πουπάκη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Η οργάνωση του χρόνου εργασίας αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες για την εμπέδωση της εύρυθμης λειτουργίας της αγοράς εργασίας, καθώς και μια από τις βασικότερες προϋποθέσεις για την επίτευξη της αναγκαίας ισορροπίας ανάμεσα στην απαραίτητη διασφάλιση της υγείας και ασφάλειας της εργασίας και την προσδοκώμενη ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων. Ταυτόχρονα παρουσιάζει καθοριστικές προβολές σε πολλούς τομείς του κοινωνικού βίου των εργαζομένων όπως, μεταξύ άλλων, και η συμφιλίωση της επαγγελματικής με την οικογενειακή ζωή, που συνιστά διακηρυγμένο στόχο της Ε.Ε.. Το ζήτημα του χρόνου εργασίας είναι στενά συνδεδεμένο με τις αρχές και αξίες του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Μοντέλου, ενώ η ρύθμισή του σύμφωνα με αντίστοιχες παραδοχές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πρέπει να είναι αποτέλεσμα κοινωνικού διαλόγου και ελεύθερων συλλογικών διαπραγματεύσεων, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή κοινωνική συναίνεση. Είναι σαφές ότι υπάρχει ευρωπαϊκή νομοθεσία, η οποία θέτει τα ελάχιστα όρια για το χρόνο εργασίας και ανάπαυσης κ.λπ., αλλά πέραν αυτού υπάρχουν αφενός αρκετές διαβαθμίσεις αναφορικά με το εν λόγω θέμα στα διάφορα κράτη μέλη -με βάση την κουλτούρα και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε χώρας- και αφετέρου ευρωπαϊκές κατευθύνσεις για τη μη περαιτέρω ελαστικοποίηση των συγκεκριμένων προτύπων.


Σε αυτό το πλαίσιο ερωτάται η Επιτροπή:

  1. Πώς κρίνει την πρωτοβουλία-υπόδειξη της Τρόικα, σύμφωνα με πληροφορίες που διέρρευσαν στο ελληνικό τύπο, σχετικά με την αναθεώρηση της ελληνικής νομοθεσίας για το χρόνο εργασίας και ποιές αξιολογεί ότι θα είναι οι επιπτώσεις μιας ενδεχόμενης περαιτέρω ελαστικοποίησής του στην αύξηση της ανεργίας, στην ιδιωτική ζωή των εργαζομένων και την ποιότητα της απασχόλησης με δεδομένη και την τεράστια αύξηση της μερικής και της εκ περιτροπής εργασίας;
  2. Στις χώρες που οι εθνικές ρυθμίσεις είναι πιο ευέλικτες αναφορικά με το χρόνο εργασίας - σε σχέση με την Ελλάδα - ποιά είναι τα ποσοστά ατυχημάτων στην εργασία; Φαίνεται από μελέτες να υπάρχει άμεση συσχέτιση της υγείας και ασφάλειας στην εργασία και των αυξημένων ωρών απασχόλησης;
  3. Οι τελικές ρυθμίσεις για το εν λόγω ζήτημα είναι προϊόν κοινωνικού διαλόγου και ελεύθερων συλλογικών διαπραγματεύσεων. Κρίνει πως ένα ενδεχόμενο κυβερνητικής παρέμβασης θα σήμανε μια επιπρόσθετη αποδυνάμωση ή ακόμα και καταστρατήγηση του κοινωνικού διαλόγου;

alt

 

Social Networks

Με ενδιαφέρει η γνώμη σας

Περιμένω τις απόψεις, προτάσεις, θέσεις σας σε θέματα που σας αφορούν. Είμαι στη διάθεσή σας να αναλάβω δράση για θέματα κοινού ενδιαφέροντος.

Υποβολή ερώτησης