Κώστας Πουπάκης

Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου 2017 -

Αποζημιώσεις καταναλωτών για πρακτικές καρτέλ

E-mail Εκτύπωση

 

sm


Η ερώτηση του Κώστα Πουπάκη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Στο πλαίσιο της στρατηγικής της ΕΕ για την πολιτική καταναλωτών, την ενδυνάμωση, την προώθηση της ευημερίας τους και την αποτελεσματική προστασία τους, καθώς και των κατευθύνσεων της Λευκής Βίβλου για άτομα και επιχειρήσεις που μπορούν να διεκδικήσουν αποζημίωση για ζημιά από παραβίαση αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας της ΕΚ, ερωτάται η Επιτροπή:

  1. Ποια κράτη μέλη έχουν αξιοποιήσει τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως διατυπώνονται στη Λευκή Βίβλο και έχουν λάβει μέτρα για να διευκολυνθεί η άσκηση αγωγών αποζημίωσης από καταναλωτές και μικρές επιχειρήσεις σε περιπτώσεις παραβίασης της αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας;
  2. Υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία αναφορικά με το βαθμό ανταπόκρισης καταναλωτών και επιχειρήσεων που έχουν υποστεί ζημιά από πρακτικές καρτέλ και εναρμόνιση τιμών και την αποτελεσματικότητα του μέτρου σε επίπεδο αριθμού αγωγών ιδιωτών (μεμονωμένων ή συλλογικών) και ύψους αποζημιώσεων;
  3. Ποιος ο ρόλος των ενώσεων καταναλωτών, των επιμελητηρίων και των άλλων σχετιζόμενων φορέων σε αυτή τη διαδικασία;
  4. Με ποιο τρόπο σκοπεύει η Επιτροπή να ενθαρρύνει περαιτέρω τους ζημιωμένους καταναλωτές να διεκδικούν την αποζημίωσή τους δεδομένου ότι συχνά πρόκειται για χρονοβόρες και κοστοβόρες διαδικασίες;

alt

 

Social Networks

Με ενδιαφέρει η γνώμη σας

Περιμένω τις απόψεις, προτάσεις, θέσεις σας σε θέματα που σας αφορούν. Είμαι στη διάθεσή σας να αναλάβω δράση για θέματα κοινού ενδιαφέροντος.

Υποβολή ερώτησης