Κώστας Πουπάκης

Τετάρτη 13 Δεκεμβρίου 2017 -

Αύξηση της μακροχρόνιας ανεργίας στο εργατικό δυναμικό υψηλής ειδίκευσης στην Ελλάδα. Κίνδυνος κλιμάκωσης του φαινομένου της "διαρροής εγκεφάλων"

E-mail Εκτύπωση

 

anergia


Η ερώτηση του Κώστα Πουπάκη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Αν και σύμφωνα με τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της ανεργίας τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ε.Ε., οι εργαζόμενοι χαμηλής ειδίκευσης έχουν πληγεί περισσότερο από τις δυσμενείς επιπτώσεις της κρίσης στην απασχόληση, ο ΟΟΣΑ σε τελευταία έκθεσή του για την Επιστήμη και την Καινοτομία (OECD: Science, Technology and Industry Outlook 2012) υπογραμμίζει τη σημαντική αύξηση της μακροχρόνιας ανεργίας μεταξύ του εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού σε ευρωπαϊκές χώρες όπως η Ελλάδα, η Ισπανία, η Πορτογαλία, η Εσθονία κ.λπ.. Μια τέτοια κατάσταση αφενός οδηγεί σε συνολικότερη υποβάθμιση το ανθρώπινο και παραγωγικό κεφάλαιο ενός κράτους και αφετέρου αποδυναμώνει τη θέση του εργαζόμενου στην αγορά εργασίας εξαιτίας της απώλειας των εξελίξεων στον κλάδο της επαγγελματικής του δραστηριότητας από την μακρόχρονη παραμονή στην ανεργία. Ως συνέπεια των παραπάνω επισημαίνεται ο κίνδυνος της κλιμάκωσης του φαινομένου της «διαρροής εγκεφάλων» από την Ε.Ε., καθώς η μετανάστευση και εκτός Ευρώπης προβάλλει σαν «αναγκαστική διαδρομή» για τη συντριπτική πλειοψηφία του άνεργων εργαζομένων υψηλής ειδίκευσης.


Σε αυτό το πλαίσιο και με δεδομένο ότι η καταπολέμηση της «διαρροής εγκεφάλων» αποτελεί διακηρυγμένο στόχο της Ε.Ε. ερωτάται η Επιτροπή:

  • Διαθέτει στοιχεία για τα ποσοστά ανεργίας και το μέσο χρόνο παραμονής εκτός αγοράς εργασίας των εξειδικευμένων εργαζόμενων στα κράτη-μέλη;
  • Ποιοί είναι οι επαγγελματικοί κλάδοι που παρατηρείται εντονότερα η αύξηση του ποσοστού της μακροχρόνιας ανεργίας στο εργατικό δυναμικό υψηλής ειδίκευσης;
  • Σκοπεύει να καταρτίσει ένα συνολικό ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης για την αντιμετώπιση του κινδύνου της ενίσχυσης του φαινομένου της «διαρροής εγκεφάλων»;
  • Πρόκειται να προχωρήσει σε συστάσεις σε κράτη-μέλη όπως η Ελλάδα, η Ισπανία, η Πορτογαλία κ.λπ., όπου φαίνεται ότι αυξάνεται διαρκώς η μακροχρόνια ανεργία εξειδικευμένων εργαζομένων - για την αντιμετώπιση του εν λόγω φαινομένου;
  • Προτίθεται να προωθήσει την ανταλλαγή βέλτιστών πρακτικών μεταξύ των κρατών-μελών, ώστε να αναδειχθούν οι πλέον ενδεδειγμένοι τρόποι διασύνδεσης των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων και των επιχειρήσεων στην κατεύθυνση της εμπορικής και παραγωγικής αξιοποίησης των καινοτόμων προϊόντων στις αγορές;

alt

 

Social Networks

Με ενδιαφέρει η γνώμη σας

Περιμένω τις απόψεις, προτάσεις, θέσεις σας σε θέματα που σας αφορούν. Είμαι στη διάθεσή σας να αναλάβω δράση για θέματα κοινού ενδιαφέροντος.

Υποβολή ερώτησης