Κώστας Πουπάκης

Πέμπτη 23 Νοεμβρίου 2017 -

Ανησυχητική αύξηση των ποσοστών παιδικής φτώχειας στην Ελλάδα. Η ευρωπαϊκή κοινωνία σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης.

E-mail Εκτύπωση

 

paidiki


Η ερώτηση του Κώστα Πουπάκη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Σύμφωνα με την «Τριμηνιαία Επισκόπηση της Επιτροπής» αναφορικά με την απασχόληση και την κοινωνία διαφαίνεται ξεκάθαρα ότι η κοινωνική κατάσταση στην Ευρώπη επιδεινώνεται ολοένα και περισσότερο. Είναι, πλέον, σαφές ότι η «ευρωπαϊκή οικογένεια» αποτελείται από κοινωνίες πολλών ταχυτήτων με αποκλίσεις τόσο στις ανάγκες, όσο και τα προβλήματα. Ο Ευρωπαϊκός Νότος τίθεται στο επίκεντρο των δυσμενών εξελίξεων με «δραματικές πρωτιές» αφενός στην ανεργία και την ανεργία των νέων και αφετέρου στις καταγεγραμμένες απώλειες εισοδημάτων και στα ποσοστά παιδικής φτώχειας. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι στην Ελλάδα σημειώνεται ένα από τα μεγαλύτερα ποσοστά παιδικής φτώχειας (άνω του 20%), καθώς επίσης και η μεγαλύτερη απώλεια εισοδήματος, την ώρα που οι Έλληνες εργαζόμενοι πλήρους απασχόλησης κατέχουν τον υψηλότερο αριθμό ωρών εργασίας μαζί με τους Αυστριακούς.


Σε αυτήν την κατεύθυνση ερωτάται η Επιτροπή:

  1. Θεωρεί ότι οι περικοπές στο κράτος πρόνοιας και ο δραστικός περιορισμός των κοινωνικών συστημάτων στο πλαίσιο υιοθέτησης πολιτικών λιτότητας για την αντιμετώπιση της κρίσης έχουν συμβάλει στην επιδείνωση της κοινωνικής κατάστασης στα κράτη μέλη;
  2. Ποιά η αύξηση της παιδικής φτώχειας στην Ελλάδα από την έναρξη εφαρμογής των Μνημονίων Δανεισμού της χώρας; Πού αποδίδεται η αύξηση αυτή; Προτίθεται η Επιτροπή να λάβει κάποια άμεση πρωτοβουλία ή να προβεί σε αντίστοιχες συστάσεις προς τη συγκεκριμένη χώρα;
  3. Γιατί ενώ προτείνει να ακολουθηθούν πλήρως οι ειδικές κατά χώρα συστάσεις, στην περίπτωση της Ελλάδα -όπου φαίνεται να υπάρχει εντονότατο κοινωνικό πρόβλημα- δεν περιλαμβάνεται κάτι σχετικό παρά μόνο η πιστή εφαρμογή του Προγράμματος Δημοσιονομικής Σταθερότητας;
  4. Δεδομένου ότι η Τρόικα κατά τις διαπραγματεύσεις της με την Ελληνική Κυβέρνηση ζητά συνεχώς τη λήψη μέτρων που συρρικνώνουν το εισόδημα και αποδυναμώνουν πλήρως το «δίχτυ κοινωνικής προστασίας» με ποιό τρόπο θα μπορούσε να ανακουφιστεί η ελληνική κοινωνία;
  5. Πώς η Επιτροπή, ως μέλος και της Τρόικα, μπορεί να συμβάλλει στην αντιμετώπιση επώδυνων κοινωνικών φαινομένων στην Ελλάδα όπως η παιδική φτώχεια, η καταπολέμηση της οποίας συνιστά στόχο πρώτιστης προτεραιότητας για την Ε.Ε και απαραίτητη προϋπόθεση διαφύλαξης της κοινωνικής συνοχής;

alt

 

Social Networks

Με ενδιαφέρει η γνώμη σας

Περιμένω τις απόψεις, προτάσεις, θέσεις σας σε θέματα που σας αφορούν. Είμαι στη διάθεσή σας να αναλάβω δράση για θέματα κοινού ενδιαφέροντος.

Υποβολή ερώτησης