Κώστας Πουπάκης

Πέμπτη 23 Νοεμβρίου 2017 -

Το πρόβλημα της κατανάλωσης αλκοόλ στις ηλικίες 13 - 18 ετών

E-mail Εκτύπωση

alkooltsigaroefobos613 212800804


Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας ESPAD 2011, που υλοποιήθηκε από το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγείας και τα Κέντρα πρόληψης σε συνεργασία του ΟΚΑΝΑ αναφορικά με την κατανάλωση οινοπνευματωδών ποτών από μαθητές στην Ελλάδα μεταξύ των ηλικιών 13 - 19 ετών φάνηκε ότι:

  • το 60.4% των μαθητών δήλωσαν ότι ήπιαν κάποιο οινοπνευματώδες ποτό τον τελευταίο μήνα πριν από την έρευνα
  • ενώ το 11.3% ήπιε τουλάχιστον 10 φορές τον τελευταίο μήνα.


Η κατανάλωση αλκοόλ κατά τη διάρκεια των μαθητικών ετών έχει συνδεθεί κυρίως με οικογενειακά και κοινωνικά -εν γένει- προβλήματα. Η σοβαρότητα και επικινδυνότητα της εν λόγω κατάστασης καταδεικνύεται από το γεγονός ότι στην Ευρώπη έχει αποδειχθεί ότι ένας στους τέσσερις θανάτους στις ηλικίες μεταξύ 15 - 29 ετών συνδέεται άμεσα ή έμμεσα με το «οινόπνευμα».


Σε αυτό το πλαίσιο ερωτάται η Επιτροπή:

  1. Διαθέτει στοιχεία σχετικά με την κατανάλωση οινοπνευματωδών ποτών από μαθητές ηλικίας 13 - 18 ετών σε ευρωπαϊκό επίπεδο αλλά και ανά κράτος μέλος;
  2. Ποιά θεωρείται η βασική αιτία κατανάλωσης αλκοόλ σε αυτές τις ηλικίες; Μπορεί να στοιχειοθετηθεί σχέση ανάμεσα στις ακραίες κοινωνικές συνθήκες που διαμορφώθηκαν έπειτα από την εμφάνιση της οικονομική κρίσης και των κρουσμάτων κατανάλωσης αλκοόλ στην παιδική ή εφηβική ηλικία;
  3. Υπάρχουν ποσοστά όσον αφορά στους θανάτους που συνδέονται με την κατανάλωση αλκοόλ στις ηλικίες 13 - 18 ετών;
  4. Ποιές ενέργειες έχουν δρομολογηθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την αντιμετώπιση του συγκεκριμένου ζητήματος;

 alt

 

Social Networks

Με ενδιαφέρει η γνώμη σας

Περιμένω τις απόψεις, προτάσεις, θέσεις σας σε θέματα που σας αφορούν. Είμαι στη διάθεσή σας να αναλάβω δράση για θέματα κοινού ενδιαφέροντος.

Υποβολή ερώτησης