Κώστας Πουπάκης

Πέμπτη 14 Δεκεμβρίου 2017 -

Σημαντικά και Διαχρονικά Αποδυναμωμένη η Ειδικότητα του Γιατρού Εργασίας στην Ελλάδα

E-mail Εκτύπωση

 

Η διασφάλιση συνθηκών υγείας και ασφάλειας στην εργασία αποτελεί μείζονος σημασίας ζήτημα που υπαγορεύεται από πληθώρα ανθρωπιστικών αλλά και οικονομικών λόγων, καθώς αφενός αναβαθμίζει το πλέγμα προστασίας και την ποιότητα ζωής των εργαζομένων, ενώ αφετέρου συμβάλλει ουσιαστικά στην αύξηση της παραγωγικότητας και ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων. Ο όγκος του εργατικού (και εν δυνάμει) δυναμικού αλλά και οι ώρες εργασίας σε καθημερινή βάση καθιστούν την Υγεία και Ασφάλεια στην εργασία αναπόσπαστο κομμάτι της Δημόσιας Υγείας. Σύμφωνα με διεθνείς μελέτες, η συντριπτική πλειοψηφία των εργατικών ατυχημάτων και των επαγγελματικών ασθενειών, μπορούν να προληφθούν. Κατά αυτόν τον τρόπο, η «Ιατρική της Εργασίας» είναι μια ειδικότητα με πολύ συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, που διαδραματίζει έναν εξαιρετικά καθοριστικό και νευραλγικό ρόλο στην πρόληψη των επαγγελματικών κινδύνων μέσα από την έγκαιρη πρόληψη, τη διάγνωση των δυσμενών επιπτώσεων της εργασίας στην υγεία, τη θεραπευτική αντιμετώπιση και αποκατάσταση των πασχόντων και την εν γένει επιστημονική συμβολή, και τήρηση του εκτεταμένου θεσμικού πλαισίου που έχει καθιερωθεί από πλήθος οδηγιών της ΕΕ. Στην Ελλάδα, παρόλο που η εν λόγω ειδικότητα έχει θεσμοθετηθεί νομικά από το 1986, καταγράφεται ένας ιδιαίτερα περιορισμένος αριθμός Ειδικών Ιατρών Εργασίας, με συνέπεια το μεγαλύτερο μέρος της συγκεκριμένης δραστηριότητας να καλύπτεται άτυπα και εκτός νόμου από γιατρούς άλλων ειδικοτήτων, γεγονός που δημιουργεί, μεταξύ άλλων, σημαντικές (ακόμα και εγκληματικές) ελλείψεις τόσο στη διαφύλαξη και προαγωγή της επαγγελματικής υγείας, όσο και στην ουσιαστική εφαρμογή της σχετικής Νομοθεσίας.

 

Σε αυτό το πλαίσιο και με δεδομένο ότι η προαγωγή της υγείας και ασφάλειας στην εργασία υπήρξε ανέκαθεν μια από τις βασικές αρχές της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης, ερωτάται η Επιτροπή:

  1. Διαθέτει στοιχεία για τον αριθμό των ιατρών εργασίας και των σχετικών υποδομών στα κράτη-μέλη; Αν ναι ποιά είναι η αναλογία εργαζομένων προς ιατρό εργασία ανά κράτος-μέλος; Ποιά θεωρεί, σύμφωνα και με αντίστοιχες μελέτες, την ενδεδειγμένη αναλογία;
  2. Σκοπεύει να προβεί σε σχετικές συστάσεις προς τις χώρες που εμφανίζουν ελλείψεις στη συγκεκριμένη ειδικότητα;
  3. Προτίθεται να προωθήσει την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, ώστε να αναδειχθούν οι πλέον ενδεδειγμένοι τρόποι για την ανάπτυξη της ειδικότητας του ιατρού εργασίας;

alt

 

Social Networks

Με ενδιαφέρει η γνώμη σας

Περιμένω τις απόψεις, προτάσεις, θέσεις σας σε θέματα που σας αφορούν. Είμαι στη διάθεσή σας να αναλάβω δράση για θέματα κοινού ενδιαφέροντος.

Υποβολή ερώτησης