Κώστας Πουπάκης

Σάββατο 18 Νοεμβρίου 2017 -

Επιβάρυνση πολιτών και Ασφαλιστικών Ταμείων από ενδεχόμενη ανάθεση υπηρεσιών πιστοποίησης και ηλεκτρονικής καταχώρησης δεδομένων σε συμβολαιογράφους

E-mail Εκτύπωση

 

SYMBOLAIOGRAFOI


Η ερώτηση του Κώστα Πουπάκη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή


Στο πλαίσιο της εφαρμογής του Προγράμματος «Αριάδνη» για την απαραίτητη αναδιοργάνωση του Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης στην Ελλάδα μέσα από την αντιμετώπιση παραβατικών συμπεριφορών και καταχρηστικών λήψεων συντάξεων ή άλλων παροχών από μη δικαιούχους, προκρίνεται η ανάθεση στους συμβολαιογράφους της χώρας των υπηρεσιών πιστοποίησης και ηλεκτρονικής καταχώρησης δεδομένων -πραγματικών και νομικών γεγονότων της προσωπικής κατάστασης των πολιτών- που αφορούν θανάτους, γάμους, σύμφωνα συμβίωσης και διαζύγια. Σύμφωνα με την εν λόγω προωθούμενη ρύθμιση, οι πολίτες θα υποχρεούνται να προσφύγουν στους συμβολαιογράφους για να δηλώσουν την αλλαγή στη δημογραφική ή οικογενειακή τους κατάσταση καταβάλλοντας το αντίτιμο των 42€, μια δαπάνη που είτε θα επιβαρύνει τους ίδιους (περιπτώσεις γάμου ή διαζυγίου), είτε θα καλύπτεται από τα Ασφαλιστικά Ταμεία στην περίπτωση της γνωστοποίησης θανάτου. Αξίζει να σημειωθεί ότι ένα μεγάλο μέρος της παραπάνω διαδικασίας πραγματοποιείται βάσει νόμου από τους ληξιάρχους του κράτους που οφείλουν να αποστέλλουν αντίγραφα των ληξιαρχικών πράξεων θανάτου στους Ασφαλιστικούς Φορείς και τις υπηρεσίες των αρμόδιων υπουργείων και τα αποστέλλουν κάθε μήνα.


Σε αυτήν την κατεύθυνση ερωτάται η Επιτροπή:

  1. Πώς κρίνει το γεγονός της οικονομικής επιβάρυνσης των πολιτών και των Ασφαλιστικών Ταμείων, χωρίς μάλιστα την παροχή δυνατότητας και επιλογής στους πολίτες να προβούν οι ίδιοι, αυτόνομα, στην έγκαιρη διεκπεραίωση της σχετικής διαδικασίας;
  2. Με δεδομένη την ύπαρξη κρατικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης μεταξύ πολιτών και δημόσιας διοίκησης, των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), πώς θα αξιολογούσε την ενεργοποίησή τους -μάλιστα δωρεάν- και ως προς τη συγκεκριμένη δραστηριότητα, μέχρι να ολοκληρωθεί πλήρως η ηλεκτρονική διασύνδεση όλων των δημόσιων υπηρεσιών σε ένα ενιαίο πληροφοριακό σύστημα;
  3. Διαθέτει στοιχεία για τις αντίστοιχες διαδικασίες που ακολουθούνται στα άλλα κράτη μέλη; Αν ναι, σε ποιές χώρες υποχρεώνονται οι πολίτες ή τα Ασφαλιστικά Ταμεία σε αντίστοιχες επιβαρύνσεις;
  4. Προτίθεται να προωθήσει την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των κρατών μελών προκειμένου να αναδειχθούν οι πλέον επωφελείς, για τα Ασφαλιστικά Ταμεία και τους πολίτες, τρόποι διαχείρισης των συγκεκριμένων ζητημάτων;

alt

 

Social Networks

Με ενδιαφέρει η γνώμη σας

Περιμένω τις απόψεις, προτάσεις, θέσεις σας σε θέματα που σας αφορούν. Είμαι στη διάθεσή σας να αναλάβω δράση για θέματα κοινού ενδιαφέροντος.

Υποβολή ερώτησης