Κώστας Πουπάκης

Τρίτη 12 Δεκεμβρίου 2017 -

Αναθεώρηση του Συστήματος Καθορισμού του Κατώτατου Μισθού στην Ελλάδα

E-mail Εκτύπωση

 

aporrithmisi


Η ερώτηση του Κώστα Πουπάκη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Η θέσπιση του κατώτατου μισθού έχει ως βασικό στόχο αφενός τη διαφύλαξη της εργασιακής ειρήνης και δικαιοσύνης μέσα από την προαγωγή της βέλτιστης απόδοσης μεταξύ αμοιβής και παραγωγικότητας και αφετέρου τη διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής με την προάσπιση των εργαζομένων από τον κίνδυνο της φτώχειας. Στην Ελλάδα υπάρχει ένα συγκεκριμένο σύστημα καθορισμού του κατώτατου μισθού μέσα από την επικύρωση της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, η οποία συνάπτεται με συμφωνία των κοινωνικών εταίρων κατόπιν ελεύθερων συλλογικών διαπραγματεύσεων. Σε συνέχεια σχετικής διάταξης των Μνημονίων Συνεργασίας για τη διαμόρφωση ενός νέου μηχανισμού καθορισμού κατώτατου μισθού σε εθνικό επίπεδο, προωθείται η αναθεώρηση του συγκεκριμένου συστήματος στην κατεύθυνση του περιορισμού των κοινωνικών εταίρων σε συμβουλευτικό-γνωμοδοτικό ρόλο, με το κράτος να αναλαμβάνει τον καθορισμό του ελάχιστου μισθού και την Κυβέρνηση να νομοθετεί τα κατώτατα μισθολογικά όρια. Αξίζει σε αυτό το σημείο να σημειωθεί ότι στη χώρα μας δεν υφίσταται σύστημα ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος ενώ το μεγαλύτερο μέρος των κοινωνικών επιδομάτων (π.χ. επίδομα ανεργίας κ.λπ.) βρίσκεται σε ευθεία σχέση με τον κατώτατο μισθό.


Σε αυτό το πλαίσιο ερωτάται η Επιτροπή:

  1. Δεδομένου ότι το σύστημα καθορισμού του βασικού μισθού στην Ελλάδα είναι απόλυτα συμβατό με τις ευρωπαϊκές αρχές της συλλογικής αυτονομίας και το ευρωπαϊκό κεκτημένο, κρίνει σκόπιμη την αναθεώρησή του;
  2. Πώς αξιολογεί το γεγονός ότι δρομολογείται με βάση τα Μνημόνια, η λήψη ενός μέτρου μόνιμου χαρακτήρα, όταν έχει τονιστεί μέχρι σήμερα ότι τα μέτρα που αφορούν στο Σύστημα Συλλογικών Διαπραγματεύσεων θα είναι στο σύνολό τους προσωρινού χαρακτήρα;
  3. Κατά την άποψή της Επιτροπής και σύμφωνα με σχετικές έρευνες, ποιοί καθίστανται ως οι ενδεδειγμένοι δείκτες που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά τον καθορισμό του ελάχιστου μισθού; Με ποιό τρόπο θα διασφαλιστεί θεσμικά η ουσιαστική συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων στη νέα διαδικασία, δεδομένου ότι ο κοινωνικός διάλογος αποτελεί προτεραιότητα για την ΕΕ αλλά και αρχή του προάγεται και προστατεύεται από το κοινωνικό κεκτημένο;
  4. Στο πλαίσιο της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών, ποιοί δείκτες συνυπολογίζονται για τον προσδιορισμό του ύψους του βασικού μισθού από τα κράτη-μέλη που έχουν αντίστοιχη αρμοδιότητα;

alt

 

Social Networks

Με ενδιαφέρει η γνώμη σας

Περιμένω τις απόψεις, προτάσεις, θέσεις σας σε θέματα που σας αφορούν. Είμαι στη διάθεσή σας να αναλάβω δράση για θέματα κοινού ενδιαφέροντος.

Υποβολή ερώτησης