Κώστας Πουπάκης

Πέμπτη 23 Νοεμβρίου 2017 -

Ραγδαία αύξηση των ανασφάλιστων ανέργων στην Ελλάδα. Επιτακτική ανάγκη η διασφάλιση της ιατροφαρμακευτική τους κάλυψης

E-mail Εκτύπωση

 

iatrofarmakeftiki

Ερώτηση του Κώστα Πουπάκη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή


Η πρωτοφανής αύξηση της ανεργίας σε συνδυασμό με την παρατεταμένη δυστοκία της ελληνικής αγοράς εργασίας στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας έχει ως αποτέλεσμα την τεράστια όξυνση του φαινομένου της μακροχρόνια ανεργίας. Ένα μεγάλο μέρος των μακροχρόνια ανέργων παραμένουν εκτός απασχόλησης για χρονικό διάστημα που δεν τους επιτρέπει πλέον την ανανέωση του σχετικού βιβλιαρίου υγείας με συνέπεια την αδυναμία πρόσβασης τόσο αυτών, όσο και των προστατευόμενων μελών τους στις στοιχειώδεις υπηρεσίες ιατροφαρμακευτικής κάλυψης και φροντίδας. Ταυτόχρονα ένας σημαντικός αριθμός ελεύθερων επαγγελματιών που έχουν σταματήσει την επαγγελματική τους δραστηριότητα αδυνατούν να εκδώσουν αντίστοιχο βιβλιάριο οικονομικής αδυναμίας (απορίας) λόγω ανεξόφλητων οφειλών τους στον προηγούμενο Ασφαλιστικό τους Οργανισμό. Η παραπάνω κατάσταση εγκυμονεί σοβαρότατους κινδύνους ακόμη και για την ίδια τη ζωή των ανασφάλιστων ανέργων διαμορφώνοντας συνθήκες ενός ιδιότυπου κοινωνικού αποκλεισμού για εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες πολίτες. Σε αυτό το πλαίσιο και με δεδομένο αφενός το διακηρυγμένο στόχο της ΕΕ για ενίσχυση της κοινωνικής προστασίας από τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό και αφετέρου το αναφαίρετο και καθολικό δικαίωμα πρόσβασης των πολιτών στα Συστήματα Δημόσιας Υγείας, ερωτάται η Επιτροπή:

 

  1. Πώς κρίνει τη συγκεκριμένη κατάσταση; Σκοπεύει να προβεί σε σχετικές συστάσεις προς την Ελλάδα προκειμένου να διασφαλίσει τη δωρεάν ιατροφαρμακευτική κάλυψη των ανασφαλίστων ανέργων;
  2. Διαθέτει στατιστικά στοιχεία για το ποσοστό των ανασφαλίστων ανέργων στα κράτη μέλη;
  3. Επεξεργάζεται ή πρόκειται να επεξεργαστεί ένα ενιαίο ευρωπαϊκό σχέδιο για την αντιμετώπιση του εν λόγω φαινομένου;
  4. Προτίθεται να προωθήσει την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των κρατών μελών, ώστε να αναδειχθούν οι πιο ενδεδειγμένοι τρόποι για την προστασία της συγκεκριμένης ιδιαίτερα ευάλωτης ομάδας που συνεχώς αυξάνει σε αριθμό;
  5. Υπάρχει δυνατότητα χρηματοδότησης από Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά Ταμεία σχετικών δράσεων για την αναβάθμιση του πλαισίου ιατροφαρμακευτικής φροντίδας των ανασφάλιστων ανέργων;
 

Social Networks

Με ενδιαφέρει η γνώμη σας

Περιμένω τις απόψεις, προτάσεις, θέσεις σας σε θέματα που σας αφορούν. Είμαι στη διάθεσή σας να αναλάβω δράση για θέματα κοινού ενδιαφέροντος.

Υποβολή ερώτησης