Κώστας Πουπάκης

Τετάρτη 13 Δεκεμβρίου 2017 -

Συλλογικές Διαπραγματεύσεις στην Ελλάδα και Ευρωπαϊκό Κεκτημένο

E-mail Εκτύπωση

 

sillogikes

Η ερώτηση του Κώστα Πουπάκη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Σύμφωνα με το άρθρο 28 (περί δικαιώματος διαπραγμάτευσης και συλλογικών δράσεων) του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης προβλέπονται ρητά αφενός το δικαίωμα των εργαζομένων και των εργοδοτών ή των αντίστοιχων οργανώσεών τους να διαπραγματεύονται και να συνάπτουν συλλογικές συμβάσεις στα ενδεδειγμένα επίπεδα με βάση το κοινοτικό δίκαιο τις εθνικές νομοθεσίες και πρακτικές, και αφετέρου η αντίστοιχη υποχρέωση των κρατών μελών να απέχουν από κάθε παρέμβαση στο σύστημα των ελεύθερων διαπραγματεύσεων, καθώς και να σέβονται τα αποτελέσματα των ελεύθερων διαπραγματεύσεων, όπως αυτά αποτυπώνονται με τις διατάξεις των συλλογικών συμβάσεων εργασίας. Σε αυτήν την κατεύθυνση και με δεδομένο ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση με το άρθρο 6 της Συνθήκης της Λισαβόνας αναγνωρίζει τα δικαιώματα, τις ελευθερίες και τις αρχές που περιέχονται στο Χάρτη -ο οποίος έχει το ίδιο νομικό κύρος με τις Συνθήκες- ερωτάται η Επιτροπή:

 

  1. Πώς κρίνει την ενέργεια της προηγούμενης Ελληνικής Κυβέρνησης να προχωρήσει σε νομοθετική ρύθμιση για τη μείωση του κατώτατου μισθού από τις 14 Φεβρουαρίου στο πλαίσιο του 2ου Μνημονίου;
  2. Πώς αξιολογεί την απαίτηση της Τρόικα (στην οποία και συμμετέχει) για καθορισμό της κατώτατης αμοιβής με νομοθετική ρύθμιση -απόφαση κανονιστικού περιεχομένου από τον αρμόδιο Υπουργό-, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τα αποτελέσματα του κοινωνικού διαλόγου;
  3. Πόσο συμβατή είναι μια τέτοια ρύθμιση με τις αρχές, τις αξίες και τους στόχους του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Μοντέλου και του Ευρωπαϊκού Κεκτημένου;
  4. Θεωρεί πως μια τέτοια εξέλιξη μπορεί να οδηγήσει σε παραβιάσεις θεμελιωδών εργασιακών δικαιωμάτων και κοινωνικών ελευθεριών;  

alt

 

Social Networks

Με ενδιαφέρει η γνώμη σας

Περιμένω τις απόψεις, προτάσεις, θέσεις σας σε θέματα που σας αφορούν. Είμαι στη διάθεσή σας να αναλάβω δράση για θέματα κοινού ενδιαφέροντος.

Υποβολή ερώτησης