Κώστας Πουπάκης

Τετάρτη 13 Δεκεμβρίου 2017 -

Ανάγκη αύξησης των δαπανών για Έρευνα και Ανάπτυξη στην Ελλάδα ως απαραίτητη προϋπόθεση για την κοινωνικά βιώσιμη ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας

E-mail Εκτύπωση

 

Σύμφωνα με την τελευταία έκθεση του ΟΟΣΑ για την αξιολόγηση των Εθνικών Συστημάτων Επιστήμης και Καινοτομίας των χωρών-μελών του (OECD: Science, Technology and Industry Outlook 2012), η Ελλάδα παρουσιάζει ιδιαίτερα χαμηλές επιδόσεις και κατατάσσεται πολύ πιο κάτω από τον αντίστοιχο μέσο όρο. Οι δαπάνες (δημόσιες και ιδιωτικές) για Έρευνα και Ανάπτυξη στην Ελλάδα βρίσκονται στο 0.6% του ΑΕΠ, όταν ο εθνικός στόχος για το 2020 είχε ορισθεί στο 1.5%. Ταυτόχρονα με βάση τα ποιοτικά κριτήρια της σχετικής έρευνας, το ερευνητικό σύστημα στην Ελλάδα παρουσιάζεται σε μεγάλο βαθμό αποσυνδεδεμένο από την εγχώρια οικονομία.

 

Με δεδομένο ότι η καινοτομία μπορεί και πρέπει να αποτελέσει τον πυρήνα της προσπάθειας για μια βιώσιμη και κοινωνικά δίκαιη ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας στην Ελλάδα, ερωτάται η Επιτροπή:

1.    Διαθέτει στατιστικά στοιχεία για το ύψος των δαπανών Έρευνας και Ανάπτυξης στα κράτη-μέλη; Αν ναι, ποιό είναι το ποσοστό της δημόσιας και ποιό αυτό της ιδιωτικής δαπάνης;

2.    Πώς το πρόγραμμα προσαρμογής που ακολουθεί η Ελλάδα - που στοχεύει μεταξύ άλλων και στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της χώρας - ενισχύει και προάγει το σύστημα καινοτομίας και αναπτύσσει την έρευνα ως κρίσιμους παράγοντες ανταγωνιστικότητας;

3.    Επεξεργάζεται, ως μέλος και της Τρόικα, να προτείνει την αύξηση των σχετικών δημοσιών επενδύσεων σε δυναμικούς και ταχέως αναπτυσσόμενους κλάδους της οικονομίας, ώστε να καλυφθεί η αποδυνάμωση στο πεδίο της Έρευνας και της Τεχνολογίας, που δημιουργείται από τη συρρίκνωση των ιδιωτικών επενδυτικών δαπανών;

4.    Διαθέτει στοιχεία για το ύψος των αναξιοποίητων ευρωπαϊκών κονδυλίων από την Ελλάδα για την ενίσχυση της Έρευνας και της Τεχνολογίας; Ποιά είναι τα ποσοστά απορροφητικότητας των κρατών-μελών στο συγκεκριμένο τομέα;

5.    Πώς σκοπεύει να αντιμετωπίσει το φαινόμενο της δημιουργίας χωρών διαφόρων ταχυτήτων εντός της ΕΕ αναφορικά με την ανάπτυξη της έρευνας και της καινοτομίας και την εκάστοτε εθνική χρηματοδότηση αυτών των τομέων; Υπονομεύει η κατάσταση αυτή το προφίλ ανταγωνιστικότητας της Ένωσης; Θα επιτευχθούν οι αντίστοιχοι στόχοι της στρατηγικής ΕΕ2020;


alt

 

Social Networks

Με ενδιαφέρει η γνώμη σας

Περιμένω τις απόψεις, προτάσεις, θέσεις σας σε θέματα που σας αφορούν. Είμαι στη διάθεσή σας να αναλάβω δράση για θέματα κοινού ενδιαφέροντος.

Υποβολή ερώτησης