Κώστας Πουπάκης

Σάββατο 18 Νοεμβρίου 2017 -

Πλήρης προστασία από δυσμενείς εργασιακές μεταβολές των μεταταχθέντων, βάσει Ε.Κ. 320/2006 του Συμβουλίου, εργαζομένων από την Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης

E-mail Εκτύπωση

 

evz


Η ερώτηση του Κώστα Πουπάκη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή


Στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης του κλάδου ζάχαρης στην Ε.Ε. και για την εναρμόνιση της Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης Α.Ε. (Α.Β.Ζ. Α.Ε.) προκρίθηκε η συμμετοχή της στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Χορήγησης Ενίσχυσης για τις Επιχειρήσεις που εγκαταλείπουν μέρος της παραγωγής τους βάσει ποσόστωσης και αντιστοίχως η υπαγωγή της στο κανονιστικό πλαίσιο του Ε.Κ. 320/2006 του Συμβουλίου. Τόσο στο σχέδιο αναδιάρθρωσης, όσο και στην αίτηση αποποίησης που υποβλήθηκε από την Ε.Β.Ζ. Α.Ε. στο Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων υπήρξε δέσμευση -απόλυτα συμβατή με το άρθρο 4 (γ) του ΕΚ 320/2006- υλοποίησης ενός Κοινωνικού Προγράμματος με προτεραιότητα στους εργαζομένους των 2 εργοστασίων της επιχείρησης σε Λάρισα και Ξάνθη που θα έπαυαν τη λειτουργία τους. Το Υπ. Εργασίας (8/6/2007) συγκρότησε ειδική ομάδα εργασίας. Οι 2 δράσεις του Κοινωνικού Προγράμματος ενσωματώθηκαν στην ελληνική έννομη τάξη με το ν. 3660/2008 και προέβλεπαν: α) Πρόγραμμα Ειδικής Επιδότησης Ανεργίας & β) Δυνατότητα Μεταφοράς Προσωπικού – Αναγκαστικές Μετατάξεις στην Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση σε νεοσυσταθείσες προσωποπαγείς -και όχι οργανικές θέσεις- με πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα. Η ΕΒΖ Α.Ε. προέβη σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες όπως διαφαίνεται και από την Τελική Έκθεση (σύμφωνα με τον Ε.Κ. 968/2006 της Επιτροπής 27/6/2006) στην οποία αναφέρεται ρητά η δέσμευση για διασφάλιση των θέσεων εργασίας και ειδικότερα των εργαζομένων στις μονάδες που έκλεισαν. Με τον 4046/2012, όμως, οι εν λόγω εργαζόμενοι δεν εξαιρούνται από το Πρόγραμμα Κινητικότητας-Διαθεσιμότητας με συνέπεια τον κίνδυνο περαιτέρω απώλειας εργασιακών δικαιωμάτων ή ακόμη και της εργασίας τους.


Σε αυτήν την κατεύθυνση ερωτάται η Επιτροπή:

  • Πώς κρίνει το γεγονός της μη εξαίρεσης των μεταταχθέντων εργαζομένων της Ε.Β.Ζ. Α.Ε. όταν το έτερο σκέλος του Προγράμματος, η Ειδική Επιδότηση Ανεργίας, εφαρμόζεται κανονικά και με δεδομένο ότι η διασφάλιση των συγκεκριμένων εργασιακών θέσεων προβλέπεται ρητά στους σχετικούς Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς αποτελώντας σαφή δέσμευση της χώρας μας;
  • Ποιό είναι το μοντέλο που ακολουθήθηκε στα υπόλοιπα κράτη-μέλη, που οι επιχειρήσεις τους συμμετείχαν στο συγκεκριμένο Πρόγραμμα Αναδιάρθρωσης;
  • Προτίθεται να εκδώσει σχετικές συστάσεις προς την Ελλάδα προκειμένου να εξαιρούνται οι μεταταχθέντες βάσει Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων εργαζόμενοι από τις διαδικασίες κινητικότητας;
 

Social Networks

Με ενδιαφέρει η γνώμη σας

Περιμένω τις απόψεις, προτάσεις, θέσεις σας σε θέματα που σας αφορούν. Είμαι στη διάθεσή σας να αναλάβω δράση για θέματα κοινού ενδιαφέροντος.

Υποβολή ερώτησης