Κώστας Πουπάκης

Πέμπτη 14 Δεκεμβρίου 2017 -

Αδικαιολόγητη η επιβολή πρόσθετων επιβαρύνσεων από τις τράπεζες για δάνεια

E-mail Εκτύπωση

 

Με επίσημη ανακοίνωση, η ελληνική ανεξάρτητη αρχή «Συνήγορος του Καταναλωτή» επισημαίνει για μια ακόμη φορά το ζήτημα της επιβολής των αποκαλούμενων εξόδων «μελέτης» ή «φακέλου» ή «προέγκρισης» ή «διαχείρισης», καθώς και εξόδων με συναφείς διατυπώσεις κατά τη χορήγηση τραπεζικών δανείων και συστήνει στα τραπεζικά ιδρύματα να απέχουν από τη χρέωσή τους στους καταναλωτές (εκτός αν πρόκειται για έξοδα υπέρ τρίτων).


Δεδομένου ότι:

  • η εξέταση της πιστοληπτικής ικανότητας των υποψήφιων δανειοληπτών από τα τραπεζικά ιδρύματα είναι απαραίτητη και αποσκοπεί στη γενική προστασία του πιστωτικού συστήματος από επισφαλή δάνεια, αλλά και την προάσπιση των συμφερόντων των καταθετών- πελατών και πιστωτών.
  • το λειτουργικό κόστος διατήρησης εκ μέρους των τραπεζών, υπηρεσιών και οργανωτικών δομών για τη διεκπεραίωση των αναγκαίων ελέγχων και γραφειοκρατικών διαδικασιών, συνυπολογίζεται στο επιτόκιο με το οποίο χορηγούνται τα δάνεια στους καταναλωτές και άρα με την επιβολή πρόσθετων εξόδων «μελέτης» ή «φακέλου» ή «προέγκρισης» ή «διαχείρισης» ζητείται στην ουσία από τους καταναλωτές να πληρώσουν διπλά για τα λειτουργικά έξοδα των τραπεζικών ιδρυμάτων.


Ερωτάται η Επιτροπή:

  1. Με δεδομένο ότι οι συστάσεις δεν αποτελούν απαγορεύσεις, πώς προστατεύονται τελικά οι ήδη υπερχρεωμένοι, καταναλωτές-δανειολήπτες από τέτοιου είδους διπλοχρεώσεις που ακόμα και σε οξύτατες περιόδους ύφεσης συνεχίζουν και επιβάλλουν τα τραπεζικά ιδρύματα;
  2. Υπεβλήθη η έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές που είχε προγραμματιστεί για τον Ιούνιο του 2011; Ποια τα αποτελέσματα;
  3. Η Επιτροπή σχεδίαζε την οργάνωση εργαστηρίου με τις εθνικές αρχές αρμόδιες για τον έλεγχο της εφαρμογής των εθνικών νομοθεσιών με τις οποίες υλοποιούνται η οδηγία σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων και οι απαιτήσεις πληροφόρησης βάσει της οδηγίας για τις υπηρεσίες πληρωμών. Στόχος ήταν η ανταλλαγή πληροφοριών αναφορικά με αθέμιτες εμπορικές πρακτικές στις λιανικές χρηματικές και οικονομικές υπηρεσίες, ιδιαίτερα σε ότι αφορά τη διαφάνεια των τραπεζικών τελών. Υλοποιήθηκε η εν λόγω δράση; Ποια τα αποτελέσματα;
 

Social Networks

Με ενδιαφέρει η γνώμη σας

Περιμένω τις απόψεις, προτάσεις, θέσεις σας σε θέματα που σας αφορούν. Είμαι στη διάθεσή σας να αναλάβω δράση για θέματα κοινού ενδιαφέροντος.

Υποβολή ερώτησης