Κώστας Πουπάκης

Σάββατο 18 Νοεμβρίου 2017 -

Απάντηση Υπερχρέωση των νοικοκυριών στην ΕΕ

E-mail Εκτύπωση

 

Απάντηση του κ. Šefčovič εξ ονόματος της Επιτροπής


1. Η υπερχρέωση συνιστά αποτέλεσμα διαφόρων αιτιών. Μερικοί από τους κανόνες της οδηγίας για την καταναλωτική πίστη(1), και συγκεκριμένα η υποχρέωση των δανειστών να παρέχουν τα βασικά χαρακτηριστικά της πίστωσης πριν από τη σύναψη της σύμβασης, να τα αποσαφηνίζουν και να αξιολογούν την πιστοληπτική ικανότητα του δανειολήπτη, μπορούν να συμβάλλουν στην αποτροπή της υπερχρέωσης.


Η πρόταση οδηγίας για τις ενυπόθηκες πιστώσεις(2) η οποία προβλέπει υποχρεώσεις πληροφόρησης και κανόνες δεοντολογίας στις συναλλαγές στο προσυμβατικό στάδιο, απαιτεί, επίσης, την αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας των καταναλωτών, ώστε να διασφαλιστεί ότι οι πιστωτές δεν υπερεκτιμούν τη δυνατότητα του δανειολήπτη να αποπληρώσει το δάνειο. Αυτή η πρόταση συνοδεύεται από ένα έγγραφο σχετικό με τις πρακτικές που πρέπει να εφαρμόζονται ώστε να αποφεύγονται οι κατασχέσεις(3).


2. Επί του παρόντος, η Επιτροπή δεν έχει στη διάθεσή της αρκετές πληροφορίες ώστε να αξιολογήσει τις συνέπειες των υπερχρεώσεων στην Ελλάδα ή σε άλλες χώρες της ΕΕ.


3. Η μελέτη στην οποία αναφέρεται ο κύριος βουλευτής(4) θα αναλύει τις αιτίες και τις οικονομικές συνέπειες της υπερχρέωσης σε όλες τις χώρες της ΕΕ. Θα περιγράφει, επίσης, τις ενέργειες που πρέπει να δρομολογηθούν ώστε να συμβάλλουν στην άμβλυνση του αντικτύπου της υπερχρέωσης.

Η εν λόγω μελέτη δεν θα έχει ολοκληρωθεί έως την άνοιξη του 2013. Ωστόσο, τα πλέον σημαντικά στοιχεία από την ενδιάμεση έκθεση θα διανεμηθούν έως το τέλος του 2012 για δημόσια διαβούλευση, και στις αρχές του 2013 θα διεξαχθεί ένα σεμινάριο ώστε να συζητηθούν τα αποτελέσματά της.

Επιπλέον, η ομάδα χρηστών χρηματοοικονομικών υπηρεσιών(5) ξεκίνησε μελέτη(6) για να αναλύσει τις πρακτικές οι οποίες θα βοηθήσουν στον περιορισμό της οικονομικής ζημίας των υπερχρεωμένων νοικοκυριών. Θα εξετάσει, επίσης, την αποτελεσματικότητα της διαδικασίας της «μεταβίβασης αντί πληρωμής», η οποία επιτρέπει στους δανειολήπτες που αδυνατούν να αποπληρώσουν το ενυπόθηκο δάνειό τους, να απαλλαγούν από το χρέος τους, παραχωρώντας το υποθηκευμένο ακίνητό τους στον δανειστή. Τα αποτελέσματα της εν λόγω μελέτης αναμένονται το φθινόπωρο του 2012.


(1) Οδηγία 2008/48/EΚ — ΕΕ L 133/66 της 22.5.2008.

(2) Επί του παρόντος, υπό διαπραγμάτευση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

(3) Έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής σχετικά με τα «Εθνικά μέτρα και πρακτικές για την αποφυγή διαδικασιών κατάσχεσης λόγω ενυπόθηκων δανείων κατοικίας» (31.3.2011 — SEC(2011)357 τελικό).

 

Social Networks

Με ενδιαφέρει η γνώμη σας

Περιμένω τις απόψεις, προτάσεις, θέσεις σας σε θέματα που σας αφορούν. Είμαι στη διάθεσή σας να αναλάβω δράση για θέματα κοινού ενδιαφέροντος.

Υποβολή ερώτησης