Κώστας Πουπάκης

Πέμπτη 23 Νοεμβρίου 2017 -

Οι "κοινωνικές μεταβιβάσεις" ως αναγκαίο εργαλείο αντιμετώπισης φαινομένων ακραίας φτώχειας

E-mail Εκτύπωση

 

koinoniki


Η ερώτηση του Κώστα Πουπάκη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή


Στο πλαίσιο πρόσφατης έρευνας της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) για τις «Συνθήκες Διαβίωσης στην Ελλάδα» επισημαίνεται η σημαντικότατη αύξηση του αριθμού των Ελλήνων που απειλούνται από τον κίνδυνο της φτώχειας ενώ υπογραμμίζεται ότι η συσχέτισή της με την «εκτίναξη» του ποσοστού ανεργίας διαμορφώνει μια «εκρηκτική» κοινωνική κατάσταση. Την ίδια στιγμή, οι «κοινωνικές μεταβιβάσεις» (οικογενειακά επιδόματα, επιδόματα ή βοηθήματα ανεργίας, αναπηρίας, ασθένειας, ανικανότητας, ενισχύσεις κατοίκων ορεινών και μειονεκτούντων περιοχών) περιγράφονται ως αναγκαίο «ανάχωμα» στην ένταση και έκταση της κοινωνικής κρίσης.


Σε αυτήν την κατεύθυνση, και με δεδομένο τον κορυφαίο κοινωνικό στόχο της «Στρατηγικής Ευρώπη 2020» για το δραστικό περιορισμό της φτώχειας στην Ένωση, ερωτάται η Επιτροπή:

  • Έχει λάβει γνώση των αποτελεσμάτων της εν λόγω έρευνας;
  • Πώς αξιολογεί την αναγκαιότητα των συγκεκριμένων κοινωνικών-προνοιακών παροχών μέσα στις έκτακτες κοινωνικές συνθήκες που βιώνουν οι Έλληνες πολίτες;
  • Υπάρχουν διαθέσιμα κονδύλια από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά Ταμεία για τη χρηματοδότηση δράσεων αντίστοιχου περιεχομένου;
  • Διαθέτει στατιστικά στοιχεία για τα ποσοστά απορροφητικότητας των κρατών-μελών είτε για την υλοποίηση είτε για την κάλυψη κοινωνικών μεταβιβάσεων;

alt

 

Social Networks

Με ενδιαφέρει η γνώμη σας

Περιμένω τις απόψεις, προτάσεις, θέσεις σας σε θέματα που σας αφορούν. Είμαι στη διάθεσή σας να αναλάβω δράση για θέματα κοινού ενδιαφέροντος.

Υποβολή ερώτησης