Κώστας Πουπάκης

Δευτέρα 23 Οκτωβρίου 2017 -

Υποστήριξη παιδιών και ευάλωτων ομάδων με την ευρωπαϊκή συνδρομή

E-mail Εκτύπωση

 

katapolemisiftoxias

Η ερώτηση του Κώστα Πουπάκη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή


Σε συνέχεια της απάντησης της Επιτροπής στην ερώτηση E-001262/2012 με θέμα «Αναγκαία η άμεση και αποτελεσματική αντιμετώπιση του φαινομένου υποσιτισμού μαθητών σε ελληνικά σχολεία, με την ευρωπαϊκή συνδρομή», ερωτάται:


  1. Ποιο το ύψος της οικονομικής υποστήριξης που έχει διοχετευθεί στην Ελλάδα από την ΕΕ σε δράσεις που στοχεύουν στη βελτίωση της κατάστασης των παιδιών για το 2011 και το 2012 (πχ. μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου);
  2. Όσον αφορά τη στέρηση τροφίμων και το πρόγραμμα «Τρόφιμα υπέρ των πλέον απόρων» (που αποσκοπεί στη διανομή τροφίμων στους πλέον απόρους πολίτες της ΕΕ) ποιο το ύψος των κονδυλίων που τελικά διατέθηκαν στην Ελλάδα στο πλαίσιο του ετήσιου προγράμματος για το 2012;
  3. Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η πρωτοβουλία σύστασης για την παιδική φτώχεια που είχε προγραμματιστεί το 2012 με σκοπό την καθοδήγηση σε τομείς όπως η υποστήριξη των οικογενειών, η πρόσβαση στις υπηρεσίες (συμπεριλαμβανομένων της φροντίδας των παιδιών, της στέγασης, της υγείας και της εκπαίδευσης) και η συμμετοχή των παιδιών;
  4. Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η προώθηση και βελτίωση των ορθά τεκμηριωμένων πολιτικών όσον αφορά την κατάσταση των ευάλωτων παιδιών, μεταξύ άλλων με την κοινωνική ανοικτή μέθοδο συντονισμού (και το πρόγραμμα της ανασκόπησης από ομότιμους) και με την ευρωπαϊκή συμμαχία για τις οικογένειες;

alt

 

Social Networks

Με ενδιαφέρει η γνώμη σας

Περιμένω τις απόψεις, προτάσεις, θέσεις σας σε θέματα που σας αφορούν. Είμαι στη διάθεσή σας να αναλάβω δράση για θέματα κοινού ενδιαφέροντος.

Υποβολή ερώτησης