Κώστας Πουπάκης

Δευτέρα 20 Νοεμβρίου 2017 -

Καρτέλ και ολιγοπώλια στην αγορά καυσίμων στην Ελλάδα

E-mail Εκτύπωση

 

assets LARGE t 420 54159098 type12128


Η ερώτηση του Κώστα Πουπάκη στην Ευρωπαική Επιτροπή


Σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη της Τράπεζας της Ελλάδος τα καρτέλ και τα ολιγοπώλια στην αγορά καυσίμων στην Ελλάδα ευθύνονται για τις υψηλές τιμές στη βενζίνη και γενικότερα στην αγορά καυσίμων. Στην εν λόγω μελέτη διαπιστώνεται ότι οι βενζινοπώλες καθυστερούν να περάσουν τις μειώσεις όταν πέφτει η διεθνής τιμή, κάνοντας λόγο για μη ξεκάθαρο τρόπο τιμολόγησης από τις εταιρείες εμπορίας πετρελαιοειδών, ενώ παράλληλα διαπιστώνονται συνθήκες δυοπωλίου στην αγορά διύλισης. Πιο συγκεκριμένα, η ανάλυση δείχνει ότι η προσαρμογή των εγχώριων λιανικών τιμών της βενζίνης είναι ασύμμετρη. Το εύρημα αυτό πιθανώς καταδεικνύει την επιχειρηματική στρατηγική που ακολουθούν οι πωλητές της βενζίνης, με στόχο να αυξήσουν τα περιθώρια κέρδους τους: Καθυστερούν να μειώσουν τις λιανικές τιμές της βενζίνης όταν η διεθνής τιμή του πετρελαίου πέφτει, ενώ αντίθετα σπεύδουν να τις αυξήσουν όταν αυτή ανεβαίνει.

Η μελέτη επίσης συμπεραίνει ότι η προσφορά της βενζίνης ενδεχομένως χαρακτηρίζεται από συμπράξεις, οι οποίες ευνοούνται από έλλειψη ανταγωνιστικών συνθηκών στη δομή της ελληνικής αγοράς καυσίμων.

 

Σύμφωνα με τα παραπάνω ερωτάται η Επιτροπή:

  1. Είναι ενήμερη η Επιτροπή για τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας; Πώς προτίθεται να συμβάλει στο να επιλυθούν τέτοιου είδους παθογένειες; Σύμφωνα με στοιχεία που διαθέτει έχουν παρατηρηθεί στην ελληνική αγορά καυσίμων ασυμμετρίες στις προσαρμογές της εγχώριας τιμής της βενζίνης σε σχέση με τις μεταβολές της διεθνούς τιμής του πετρελαίου κατά την περίοδο των τελευταίων δύο ετών;
  2. Παρατηρούνται εμπόδια στην αγορά καυσίμων κυρίως όσον αφορά την είσοδο νέων επιχειρήσεων στον τομέα της διύλισης; Πώς θα μπορούσε να οδηγηθεί η ελληνική αγορά σε αύξηση του ανταγωνισμού σε αυτόν τον τομέα δημιουργώντας κατ' επέκταση ίσως ευνοϊκότερες τιμές για τους καταναλωτές;
  3. Ποιό το ποσοστό της αύξησης της τιμής των καυσίμων στην Ελλάδα κατά τα τρία τελευταία έτη και σε τί επίπεδα κυμαίνονται οι αυξήσεις στα υπόλοιπα κράτη μέλη; Ποία θέση κατέχει η Ελλάδα στις τιμές των καυσίμων (βενζίνη, πετρέλαιο θέρμανσης και πετρέλαιο κίνησης) στην ΕΕ των 27;

alt

 

Social Networks

Με ενδιαφέρει η γνώμη σας

Περιμένω τις απόψεις, προτάσεις, θέσεις σας σε θέματα που σας αφορούν. Είμαι στη διάθεσή σας να αναλάβω δράση για θέματα κοινού ενδιαφέροντος.

Υποβολή ερώτησης