Κώστας Πουπάκης

Δευτέρα 20 Νοεμβρίου 2017 -

Ανεξέλεγκτη αύξηση της ανεργίας στην Ελλάδα

E-mail Εκτύπωση

 

anergia

Η ερώτηση του Κώστα Πουπάκη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή


Σύμφωνα με τα πρόσφατα δημοσιοποιημένα στοιχεία της Eurostat για το ποσοστό ανεργίας στην Ευρώπη το Δεκέμβριο του 2012, η Ελλάδα (επικαιροποιημένα στοιχεία μέχρι τον Οκτώβριο) εμφανίζει τα υψηλότερα ποσοστά στην Ευρωζώνη τόσο στην ανεργία του γενικού πληθυσμού με 26.8%, όσο και στους νέους κάτω των 25 ετών με 57.6%. Η χώρα μας, μάλιστα, σημείωσε μέσα σε ένα χρόνο τη μεγαλύτερη αύξηση ανεργίας (από 19.7% σε 26.8%), μια παρατήρηση που ισχύει και για όλο σχεδόν το διάστημα από την υπαγωγή της στο Μεικτό Μηχανισμό Στήριξης. Αξίζει να σημειωθεί πώς η έλλειψη απασχόλησης πέρα από τις επώδυνες κοινωνικές συνέπειες και τον καταστροφικό αντίκτυπο στις ικανότητες των εργαζομένων εμφανίζει ιδιαίτερα δυσάρεστες προεκτάσεις, μεταξύ άλλων, στην πραγματική οικονομία, αλλά και στη βιωσιμότητα και επάρκεια του Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης.


Σε αυτό το πλαίσιο, ως μέλος και της Τρόικας, ερωτάται η Επιτροπή:

  1. Εκτιμά ότι το λάθος στον πολλαπλασιαστή του Ελληνικό Δημοσιονομικού Προγράμματος, όπως ομολογήθηκε από το Δ.Ν.Τ. επηρέασε, άμεσα ή έμμεσα, αρνητικά τη διακύμανση του ποσοστού ανεργίας;
  2. Πώς εξετάζει το ενδεχόμενο ώστε τα κράτη μέλη που αντιμετωπίζουν τα μεγαλύτερα προβλήματα ανεργίας να λειτουργήσουν ως «πιλότοι» με την άμεση εφαρμογή των μέτρων καταπολέμησης της;
  3. Ποιά είναι η εκτίμησή της για την εξέλιξη των ποσοστών ανεργίας μέχρι το τέλος του 2013;
  4. Πώς αξιολογεί την πρόταση για την καθιέρωση ενός συστήματος των φοροαπαλλαγών στις επιχειρήσεις με βασικό συντελεστή και κριτήριο τη δημιουργία θέσεων πλήρους απασχόλησης;

alt

 

Social Networks

Με ενδιαφέρει η γνώμη σας

Περιμένω τις απόψεις, προτάσεις, θέσεις σας σε θέματα που σας αφορούν. Είμαι στη διάθεσή σας να αναλάβω δράση για θέματα κοινού ενδιαφέροντος.

Υποβολή ερώτησης