Κώστας Πουπάκης

Πέμπτη 14 Δεκεμβρίου 2017 -

Ραγδαία και συνεχιζόμενη συρρίκνωση της απασχόλησης στην Ελλάδα. Ελλειμματική σχέση εργαζόμενων-μη απασχολούμενων

E-mail Εκτύπωση

Σύμφωνα με τα πρόσφατα στοιχεία της Eurostat για την απασχόληση στην Ε.Ε. το Γ΄ Τρίμηνο του 2012, οι νόμιμες θέσεις εργασίας στην Ελλάδα -συμπεριλαμβανομένης και της τουριστικής περιόδου- συρρικνώνονται με ετήσιο ρυθμό 8.9%, ποσοστό υπερδιπλάσιο από το -4.1% που σημειώνεται σε Ισπανία και Πορτογαλία (βρίσκονται στη 2η θέση) και υπερπολλαπλάσιο από τους αντίστοιχους ευρωπαϊκούς μέσους όρους στην Ευρωζώνη και την «Ευρώπη των 27» που δεν ξεπερνούν το -0.7 και -0.5 αντίστοιχα. Ταυτόχρονα, η ανεργία στη χώρα μας με βάση την τελευταία μέτρηση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ) για το μήνα Σεπτέμβριο αγγίζει το 26% με τους εργαζόμενους να υπολείπονται και να αποτελούν το 80% των μη απασχολούμενων.

 

Με δεδομένη την αναγκαιότητα ανάσχεσης της ανεργίας και των επιπτώσεών της στην κοινωνική συνοχή, τα ασφαλιστικά ταμεία και την πραγματική οικονομία ερωτάται η Επιτροπή:

1.    Πώς κρίνει -ως μέλος και της Τρόικας- τα ποσοστά ανεργίας στην Ελλάδα και τις πολιτικές που ακολουθούνται για την αντιμετώπισή της; Πρόκειται να προτείνει κάποια αναθεώρηση σε μέτρα των Μνημονίων που εντείνουν την ύφεση τροφοδοτώντας ουσιαστικά την αύξηση της ανεργίας;

2.    Διαθέτει στατιστικά στοιχεία για τη σχέση εργαζόμενων-μη απασχολούμενων στα κράτη μέλη και πώς σχολιάζει την ελλειμματική αυτή σχέση που δείχνει να παγιώνεται στην ελληνική αγορά εργασίας;

3.    Ποιοί ήταν οι αρχικοί στόχοι για το ποσοστό ανεργίας στο πλαίσιο των Μνημονίων και ποιά απόκλιση εμφανίζουν σε σχέση με τα πραγματικά δεδομένα;

4.    Διαθέτει στοιχεία για τη συνολική απώλεια θέσεων εργασίας -ως ποσοστό %- στα κράτη μέλη την τελευταία τριετία;

5.    Πώς αξιολογεί το γεγονός ότι η ελαστικοποίηση των εργασιακών σχέσεων όχι μόνο δε συγκράτησε την απασχόληση αλλά συνέβαλε στην πρωτοφανή συρρίκνωση της αγοράς εργασίας και των εισοδημάτων από την απασχόληση;

 

 alt

 

Social Networks

Με ενδιαφέρει η γνώμη σας

Περιμένω τις απόψεις, προτάσεις, θέσεις σας σε θέματα που σας αφορούν. Είμαι στη διάθεσή σας να αναλάβω δράση για θέματα κοινού ενδιαφέροντος.

Υποβολή ερώτησης