Κώστας Πουπάκης

Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου 2017 -

Αντιμετώπιση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού μέσα από προγράμματα κοινωνικής στέγασης στην Ευρώπη

E-mail Εκτύπωση

 

koinonika


Η ερώτηση του Κώστα Πουπάκη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή


Η κοινωνική στέγαση, ως εργαλείο αντιμετώπισης της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, εμπεριέχει μια σειρά δράσεων που προσφέρουν ευκαιρίες πρόσβασης στη στέγαση σε συμπολίτες μας που δεν διαθέτουν επαρκή οικονομικά μέσα. Τέτοιου είδους δράσεις εφαρμόζονται στα περισσότερα κράτη μέλη της Ένωσης ως κοινωνικές επενδύσεις που συμβάλλον παράλληλα στην προαγωγή της ανάπτυξης και την ενίσχυση της απασχόλησης. Σε αυτήν την κατεύθυνση και βάσει των έκτακτων κοινωνικών συνθηκών που αντιμετωπίζει η Ευρώπη, ερωτάται η Επιτροπή:

  1. Ποιές θεωρεί ως τις βασικότερες και πιο ενδεδειγμένες δράσεις κοινωνικής στέγασης;
  2. Ποιά κράτη μέλη δεν διαθέτουν προγράμματα κοινωνικής στέγασης;
  3. Στο πλαίσιο ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών, πώς κρίνει την υιοθέτηση τέτοιου είδους δράσεων σε κράτη μέλη που βρίσκονται σε καθεστώς δημοσιονομικής προσαρμογής και εμφανίζουν ανησυχητικούς κοινωνικούς δείκτες, όπως η Ελλάδα;
  4. Πόσο συμβατές είναι οι περικοπές σε τομείς κοινωνικών επενδύσεων, όπως η κοινωνική στέγαση, με τους στόχους της στρατηγικής ΕΕ2020 για μείωση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού;
  5. Υπάρχουν διαθέσιμα κονδύλια από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά Ταμεία για την ενίσχυση της χρηματοδότησης σε δράσεις κοινωνικής στέγασης με δεδομένη τη ραγδαία αύξηση των νοικοκυριών που αδυνατούν να ανταποκριθούν με επάρκεια στις απαιτούμενες δαπάνες για την εξασφάλιση κατοικίας;

alt

 

Social Networks

Με ενδιαφέρει η γνώμη σας

Περιμένω τις απόψεις, προτάσεις, θέσεις σας σε θέματα που σας αφορούν. Είμαι στη διάθεσή σας να αναλάβω δράση για θέματα κοινού ενδιαφέροντος.

Υποβολή ερώτησης